Gradska organizacija Crvenog krsta – nedostatak finansija ograničavajući faktor

crvenikrst

Osnovni problem koji je prijedorsku organizaciju Crvenog krsta prati tokom izvršavanja njenih zadataka i aktivnosti ogleda se u nedovoljnom finansiranju.

„Uz isticanje zadovoljstva dosadašnjim iznosom, nadamo se, naravno, u budućem periodu, većem finansijskom iznosu iz gradskog budžeta, iako razumijemo da su teška krizna vremena koja prate sve nas“, navodi se u izvještaju o radu ove organizacije za 2014. godinu.

Iz Crvenog krsta naglašavaju da se upravo u teškim vremenima broj lica koja prelaze prag ove organizacije povećava, zbog loše porodične egzistencije, socijalnog statusa, zbog više oboljelih usljed neadekvatne ishrane i slično.

„Kao organizacija od posebnog društvenog interesa sa širokom lepezom obaveza i aktivnosti, naročito za mlade, i dalje tvrdimo da možemo postići mnogo više i ostvariti mnogo bolje rezultate, u čemu nas, naravno, sprečavaju samo nedovoljna finansijska sredstva kojima raspolažemo“, poručuju iz prijedorskog Crvenog krsta.

U 2014. godini ova organizacija imala je prihode jednake rashodima, odnosno 138.856 KM.

„Ipak, bez obzira na sve te teškoće koje su pratile ovu organizaciju, uspjeli smo realizovati sve planirane i vanredne zadatke i aktivnosti, naročito vanredne zadatke nastale u vrijeme poplava koje od maja do oktobra“, ističu iz Crvenog krsta Prijedor.

Posredstvom Crvenog krsta Prijedor, više od 500 ljudi učestvovalo je u dobrovoljnom davanju krvi, a u više od 250 slučajeva Crveni krst je intervenisao po osnovu porodičnih davanja gdje je porodicama pomogao da pronađe davaoce određenih krvnih grupa.

Edukaciju iz pružanja prve pomoći prošlo je više od 600 učenika, a prišlo se i edukaciji najmlađih prezentovanjem zanimljivosti iz ove oblasti djeci iz Dječijeg vrtića „Radost“ Prijedor.
U poplavama je prikupljeno više od 150 tona pomoći u hrani, higijeni, tehničkoj robi, alatu i namještaju. Osim brojnih donatora i donacija pristiglih sa raznih strana za pomoć poplavljenima, dvije donacije obezbijeđene su isključivo posredstvom Crvenog krsta Republike Srpske, vrijedne više od 80.000 KM.

Riječ je o robnim paketima za 250 poplavljenih porodica od Kraljevine Saudijske Arabije vrijednim 40.800 KM, kao i o novčanoj pomoći od po 800 KM za 50 porodica koje je odabrao prijedorski Centar za socijalni rad.

U budžetu grada Prijedora za 2015. godinu za Crveni krst namijenjeno je 72.000 KM.

Autor: Kozarski vjesnik

Comments are closed.