Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora – 04.05.2020.

GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 04.05.2020. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slijedeće:

ZAKLjUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:

1. Na području grada Prijedora u odnosu na prethodni dan nije registrovan ni jedan novi slučaj sa pozitivnim testom na virus korona tako da je trenutno 12 lica sa pozitivinim testom na virus korona, a do sada se 5 lica oporavilo od oboljenja uzrokovanog virusom korona. Pod zdravstvenim nadzorom je 119 lica od čega je u kućnoj izolaciji 80 lica, a u formiranom karantinu u Hotelu „Prijedor“ trenutno je smješteno 39 lica. Zdravstveni nadzor je prestao za 1290 lica. U bolnicu „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor radi liječenja smješteno je 5 lica sa utvrđenim oboljenjem od novog virusa korona i sva lica su iz opštine Oštra Luka.
2. Dana 30.04.2020. godine Republički štab za vanredne situacije je donio zaključak o stavljanju van snage Zaključka o ograničenju kupovine pojedinih proizvoda koji je donesen dana 22.03.2020. godine.
3. Dana 30.04.2020. godine od strane Saveza opština i gradova Republike Srpske dostavljen je dopis kojim se traži od opština i gradova u Republici Srpskoj da dostave ovom Savezu podatke o gubicima javnih preuzeća i ustanova u opštinama i gradovima koji su nastali kao posljedica vanredne situacije.
4. Štab će i dalje aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaključke i usmjeravati rad nadležnih službi.

Naredbe, zaduženja i preporuke:

1. Apeluje se na građane na području grada Prijedora da se u potpunosti pridržavaju propisane obaveze nošenja zaštitne maske i rukavica. Kako je od strane kontrolnih i inspekcijskih organa uočeno da se ova obaveza slabije poštuje u prigradskim i seoskim područjima, od strane ovih organa će se u narednom periodu u svim slučajevima ne poštivanja ove obaveze primjenjivati kaznene odredbe propisane Uredbom sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.
2. Obavezuje se Odjeljenje za privredu i poljoprivredu Gradske uprave Prijedor i javna preduzeća na području grada Prijedora da Savezu opština i gradova Republike Srpske dostave podatke o gubicima nastalim kao posljedica vanredne situacije. Rok za dostavljanje ovih podataka je 15. maj 2020. godine.
3. U naredna dva dana izvršiti periodičnu – sadmičnu dezinfakciju javnih površina, javnih objekata i sredstava javnog prevoza na području grada Prijedora.
Nosilac aktivnosti: Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinako stambene poslove Gradske uprave Prijedor.

Za realizaciju ovih zaključaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva , javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

DOSTAVLjENO:

– Organima i službama Gradske uprave Prijedor
– Javnim ustanovama
– Institucijama
– a/a

Broj: 02-sl-38/20
Datum: 04.05.2020. godine

KOMANDANT
Milenko Đaković

Comments are closed.