Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora – 05.05.2020.

GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 05.05.2020. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slijedeće:

ZAKLjUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:

1. Na području grada Prijedora u odnosu na prethodni dan nije registrovan ni jedan novi slučaj sa pozitivnim testom na virus korona tako da je trenutno 12 lica sa pozitivnim testom na virus korona, a do sada se 5 lica oporavilo od oboljenja uzrokovanog virusom korna. Pod zdravstvenim nadzorom su 132 lica od čega je u kućnoj izolaciji 91 lice, a u formiranom karantinu u Hotelu „Prijedor“ trenutno je smješteno 41 lice. Zdravstveni nadzor je prestao za 1290 lica. U bolnicu „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor radi liječenja smješteno je 5 lica sa utvrđenim oboljenjem od novog virusa korona i sva lica su iz opštine Oštra Luka.
2. Dana 04.05.2020.godine Republički štab za vanredne situacije donio je Zaključak o regulisanju radnog vremena zdravstvenih ustanova – apoteka u Republici Srpskoj. Ovim Zaključkom ograničava se rad apoteka u trajanju od 7,00 do 19,oo časova, osim apoteka koje organizuju dežurstvo ili pripravnost.
3. Dana 04. maja 2020.godine Ministarstvo uprave i lokalne samouprave dostavilo je instrukciju kojom ukazuju na obavezu primjene Uredbe sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti u dijelu koji se odnosi na korištenje lične zaštitne opreme i pridržavanja zaštitnih mjera fizičke distance na javnim površinama.
4. Dana 04.05.2020.godine izvršena je dezinfekcija javnih ustanova na području grada Prijedora, te dezinfekcija javnih površina na urbanom području grada Prijedora kao i u većim naseljenim mjestima. U izvršenju mjera dezinfekcije učestvovali su pripadnici Odjeljenja za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko stambene poslove Gradske uprave Prijedor, kao i predstavnici Volonterskog servisa Prijedor, te Udruženje voćara Prijedor, „Komunalne usluge“ a.d. Prijedor, i Niskogradnja „Marjanović“ Prijedor.
5. Prema informacijama dobijenim od strane Odjeljenja za privredu i poljoprivredu Gradske uprave Prijedor na skladištima trgovinskih centara na području grada Prijedora ima dovoljna količina svih roba, a snabdijevanje novim količinama roba je uredno.
6. Narodna biblioteka Ćirilo i Metodije Prijedor dana 04.05.2020.godine uspostavila je rad u skladu sa Preporukom JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske za rad Biblioteka u vezi sa COVID-19 pandemijom, prema kojoj je organizovan zatvoreni tip rada uz primjenu odgovarajućih mjera zaštite radi sprečavanja širenja virusa korona. Identični uslovi i mjere zaštite i dezinfekcije sprovedene su i u Muzeju Kozare Prijedor.
7. Štab će i dalje aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaključke i usmjeravati rad nadležnih službi.

Naredbe, zaduženja i preporuke:

1. Obavezuje se Odjeljenje za društvene djelatnosti da u dogovoru sa zdravstvenim ustanovama – apotekama u vrijeme kada ne rade apoteke putem dežurstva ili pripravnosti obezbijedi kontinuirano snabdijevanje lijekovima i medicinskim sredstvima na području grada Prijedora.
2. Obavezuju se inspekcijski i nadzorni organi na području grada Prijedora da u potpunosti sprovedu Uredbu sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti u dijelu koji se odnosi na korištenje lične zaštitne opreme i pridržavanje zaštitnih mjera fizičke distance na javnim površinama. O sprovedenim kontrolama i broju prekršaja redovno izvještavati Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske.
3. Apeluje se na građane na području grada Prijedora da prilikom obilježavanja slava povodom nastupajućih Pravoslavnih praznika u potpunosti poštuju mjere zabrane okupljanja donesene od strane Republičkog i Gradskog štaba za vanredne situacije.

Za realizaciju ovih zaključaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva , javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

DOSTAVLjENO:

– Organima i službama Gradske uprave Prijedor
– Javnim ustanovama
– Institucijama
– a/a

Broj: 02-sl-39/20
Datum: 05.05.2020. godine

KOMANDANT
Milenko Đaković

Comments are closed.