Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora – 05.06.2020.

GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 05.06.2020. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slijedeće:

ZAKLjUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:

1. Na području grada Prijedora u posljednja 24 sata registrovan je još jedan slučaj sa pozitivnim testom na novi virus korona. Trenutno je 14 lica sa pozitivnim testom na virus korona. Do sada se 32 lica oporavilo od oboljenja uzrokovanog virusom korona, a 12 lica je preminulo. Pod zdravstvenim nadzorom – u kućnoj izolaciji je 32 lica. Zdravstveni nadzor je prestao za 1910 lica. U bolnicu „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor – COVID odjeljenje radi liječenja smješteno je 13 lica sa utvrđenim oboljenjem od novog virusa korona od kojih je 10 lica iz Prijedora, i po jedno lice iz Novog Grada, Kozarske Dubice i Kostajnice.
2. Svi subjekti uključeni u sprovođenje mjera zaštite i sprečavanja širenja novog virusa korona na području grada Prijedora izvršavaju zadatke, mjere i preporuke date od starne Gradskog štaba za vanredne situacije.
3. Štab će i dalje aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaključke i usmjeravati rad nadležnih službi.

Naredbe, zaduženja i preporuke:

1. Obavezuju se sva pravna lica, preduzetnici i fizička lica na području grada Prijedora da se u potpunosti pridržavaju mjera za sprečavanje pojave i širenje novog virusa korona donesenih od strane Republičkog i Gradskog štaba za vanredne situacije, a prije svega da se pridržavaju obaveze nošenja zaštitne maske u zatvorenom prostoru, održavanja fizičke distance od 2 metra, mjera dezinfekcije i mjere zabrane okupljanja građana u grupama većim od 50 lica.

Za realizaciju ovih zaključaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva , javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

Broj: 02-sl-59/20
Datum: 05.06.2020. godine

KOMANDANT
Milenko Đaković

Comments are closed.