Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora – 06.05.2020.

GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 06.05.2020. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slijedeće:

ZAKLjUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:

1. Na području grada Prijedora u posljednja 24 časa registrovan je još jedan slučaj sa pozitivnim testom na virus korona tako da je trenutno 13 lica sa pozitivnim testom na virus korona, a do sada se 5 lica oporavilo od oboljenja uzrokovanog virusom korona. Pod zdravstvenim nadzorom je 137 lica od čega u kućnoj izolaciji 88 lica, a u formiranom karantinu u Hotelu „Prijedor“ trenutno je smješteno 49 lica. Zdravstveni nadzor je prestao za 1290 lica.  U bolnicu „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor radi liječenja smješteno je 5 lica sa utvrđenim oboljenjem od novog virusa korona, a sva lica su iz opštine Oštra Luka.
2. Dana 05.05.2020. godine Republički štab za vanredne situacije je donio Zaključak o ograničenju i zabrani kretanja na teritoriji Republike Srpske na dan 06.05.2020. godine kojim se naređuje zabrana kretanja na teritoriji Republike Srpske u periodu od srijede 06.05.2020. godine u 15:00 časova do četvrtka 07.05.2020. godine u 05:00 časova.
3. Dana 05.05.2020. godine Republički štab za vanredne situacije je donio Zaključak o ograničenju i zabrani kretanja na teritoriji Republike Srpske koji se naređuje zabrana kretanja svim licima bez obzira na godine života, u vremenu od 22:00 do 05:00 časova, svim licima izvan njihovog mjesta boravka od subote u 12:00 do nedjelje u 18:00 časova i licima sa navršenih 65 godine života dozvoljava se kretanje od 07:00 do 13:00 časova.
4. Dana 05.05.2020. godine Republički štab za vanredne situacije je donio Zaključak o izmjeni Zaključka o sprovođenju mjera zaštite u zajednici protiv virusa korona koji se obavezuju građani da se na otvorenom prostoru pridržavaju zaštitne mjere socijalnog rastojanja od dva metara, uz obavezno korištenje zaštitne maske, te da u zatvorenim prostorijama pored zaštitnih mjera socijalnog rastojanja od dva metra i korištenja zašitne maske obavezno pridržavaju i zaštitne mjere nošenja rukavica.
5. Dana 05.05.2020. godine Republički štab za vanredne situacije je donio zaključak o raspodjeli doniranih sredstava kojim se iz doniranih sredstava JZU bolnica „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor dodjeljuje monitor za praćenje vitalnih funkcija pacijenata.
6. Dana 05.05.2020. godine Republički štab za vanredne situacije je donio zaključak o donaciji respiratora javnim bolničkim ustanovama kojim se iz doniranih sredstava JZU bolnica „Dr Mladen Stojanović“ dodjeljuju 2 respiratora modela JX100 ventilator. Štab će i dalje aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaključke i usmjeravati rad nadležnih službi.
7. Dana 05.05.2020. godine Gradskom štabu za vanredne situacije se obratio Dječiji vrtić „Radost“ Prijedor sa zahtjevom, da se daju intrukcije za dalje postupanje i rad ove ustanove.

Naredbe, zaduženja i preporuke

1. Obavezuju se svi subjekti, pravna i fizička lica na području grada Prijedora da se u potpunosti pridržavaju zaključaka Republičkog štaba za vanredne situacije donesenih 05.05.2020. godine, a koji se odnose na zabranu kretanja od srijede 06.05.2020. godine u 15:00 do četvrtka 07.05.2020. godine u 05:00 časova.
2. Obavezuju se svi subjekti, pravna i fizička lica na području grada Prijedora da se u potpunosti pridržavaju zaključaka Republičkog štaba za vanredne situacije donesenih 05.05.2020. godine a koji se odnose na ograničenje i zabranu kretanja u vremenu od 22:00 do 05:00 kao i na zabranu kretanja svim licima izvan njihovog mjesta boravka od subote u 12:00 do nedjelje u 18:00 časova.
3. Uputiti prijedlog – sugestiju Republičkom štabu za vanredne situcije u vezi sa funkcionisanjem karantina kao oblika zdravstvenog nadzora na području Republike Srpske.
Nosilac aktivnosti: Tim za upravljanje karantinom na području grada Prijedora
4. Obavezuje se radna grupa u sastavu: Monja Kasalović, dr Milica Otković i Dušan Vranješ da na bazi stanja i preporuka Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske pripremi prijedlog mjera u vezi sa uslovima i načinom rada Dječijeg vrtića „Radost“ Prijedor u narednom periodu. Rok za realizaciju ove aktivnosti je 08.05.2020. godine.
Za realizaciju ovih zaključaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva, javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

DOSTAVLjENO:

– Organima i službama Gradske uprave Prijedor
– Javnim ustanovama
– Institucijama
– a/a

Broj: 02-sl-40/20
Datum: 06.05.2020. godine

KOMANDANT
Milenko Đaković

Comments are closed.