Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora – 08.06.2020.

GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 08.06.2020. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slijedeće:

ZAKLjUČKE

1. Na području grada Prijedora u posljednja 24 sata registrovana su tri slučaja sa pozitivnim testom na novi virus korona. Trenutno je 15 lica sa pozitivnim testom na virus korona. Do sada su se 34 lica oporavila od oboljenja uzrokovanog virusom korona, a 12 lica je preminulo. Pod zdravstvenim nadzorom – u kućnoj izolaciji je 36 lica. Zdravstveni nadzor je prestao za 1915 lica. U bolnicu „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor – COVID odjeljenje radi liječenja smješteno je 12 lica sa utvrđenim oboljenjem od novog virusa korona od kojih je 9 lica iz Prijedora, i po jedno lice iz Novog Grada, Kozarske Dubice i Kostajnice.
2. Preme informacijama dobijenim od strane nadzornih i kontrolnih organa na području grada Prijedora mjere zaštite i mjere za sprečavanje pojave i širenja novog virusa korona naložene od strane Republičkog štaba za vanredne situacije se dobro poštuju od strane građana, kao i pravnih lica i preduzetnika na području grada Prijedora.
3. Svi subjekti uključeni u sprovođenje mjera zaštite i sprečavanja širenja novog virusa korona na području grada Prijedora izvršavaju zadatke, mjere i preporuke date od starne Gradskog štaba za vanredne situacije.
4. Štab će i dalje aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaključke i usmjeravati rad nadležnih službi.

Za realizaciju ovih zaključaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva, javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

DOSTAVLjENO:

– Organima i službama Gradske uprave Prijedor
– Javnim ustanovama
– Institucijama
– a/a

Broj: 02-sl-60/20
Datum: 08.06.2020. godine

KOMANDANT
Milenko Đaković

Comments are closed.