Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora – 10.04.2020.

GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 10.04.2020. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slijedeće:

ZAKLjUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:

1. Na području grada Prijedora registrovan je još jedan slučaj pojave oboljenja od virusa korona, tako da su trenutno dvije osobe oboljele od virusa korona. Pod zdravstvenim nadzorom u kućnoj izolaciji je 69 lica, a zdravstveni nadzor je prestao za 1025 lica. U formiranim karantinima trenutno je smješteno 95 lica.
2. Dana 09.04.2020. godine od strane Ministarstva uprave i lokalne samouprave Gradskom štabu za vanredne situcije dostavljena je Instrukcija o obaveznoj kontroli lica kojima je određena mjera karantina/kućne izolacije zbog novog virusa korona kojom se utvrđuju ovlaštenja i nadležnosti komunalne policije o provjeri lica koja su upućena u gradski karantin ili karantin u kućnim uslovima.
3. U toku prethodnog dana izvršena je dezinfekcija stambenih zgrada – ulaza i stubišta u stambenim zgradama na području Omarske i Kozarca.
4. Gradskoj organizaciji Crvenog krsta Prijedor je od strane Crvenog krsta Republike Srpske dodijeljeno 5000 zaštitnih maski koje će putem Udruženja penzionera Prijedor biti podijeljene penzionerima na području grada Prijedora.
5. Prema informacijama dobijenim od strane Odjeljenja za privredu i poljoprivredu na skladištima trgovinskih centara na području grada Prijedora ima dovoljna količina svih roba, a snabdijevanje novim količinama roba je uredno.
6. Mjere i preporuke Gradskog štaba za vanredne situacije se dobro poštuju, a nadležne institucije kao i nadležni inspekcijski organi preduzimaju mjere naložene od strane Gradskog štaba za vanredne situacije.
7. Štab će i dalje aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaključke i usmjeravati rad nadležnih službi.

Naređenja, zaduženja i preporuke:

1. Zabranjuje se okupljanje građana grada Prijedora tokom vikenda na izletištima, javnim površinama, sportsko – rekreativnim površinama i drugim lokacijama u prirodi kako bi se dao doprinos spriječavanju pojave i širenja novog virusa korona.
2. Obavezuju se inspekcijski i kontrolni organi na području grada Prijedora da intenziviraju kontrolu okupljanja građana tokom vikenda na izletištima, javnim površinama, sportsko – rekreativnim površinama i drugim lokacijama u prirodi.
3. Obavezuje se komunalna policija Gradske uprave Prijedor da vrši provjeru lica koja su upućena u karantin kao i nadzor poštivanja mjera karantina u kućnim uslovima za lica koja su nakon testiranja imala negativan test u skladu sa ovlaštenjima datim Instrukcijom o obaveznoj kontroli lica kojima je određena mjera karantina / kućne izolacije zbog novog virusa korona od strane Ministarstva uprave i lokalne samouprave.
4. Tokom sljedećeg vikenda izvršiti periodičnu – sedmičnu dezinfekciju javnih površina, javnih objekata i sredstava javnog prevoza na području grada Prijedora.

Nosilac aktivnosti: Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine.

Za realizaciju ovih zaključaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva, javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

DOSTAVLjENO:
– Organima i službama Gradske uprave Prijedor
– Javnim ustanovama
– Institucijama
– a/a

Broj: 02-sl-25/20
Datum: 10.04.2020. godine

KOMANDANT
Milenko Đaković

Comments are closed.