Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora – 10.06.2020.

GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 10.06.2020. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slijedeće:

ZAKLjUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:

1. Na području grada Prijedora u posljednja 24 sata registrovana su dva slučaja sa pozitivnim testom na novi virus korona. Trenutno je 8 lica sa pozitivnim testom na virus korona. Do sada su se 43 lica oporavila od oboljenja uzrokovanog virusom korona, a 12 lica je preminulo. Pod zdravstvenim nadzorom – u kućnoj izolaciji je 40 lica. Zdravstveni nadzor je prestao za 1918 lica. U JZU bolnicu „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor – COVID odjeljenje radi liječenja smješteno je 7 lica sa utvrđenim oboljenjem od novog virusa korona od kojih su 3 lica iz Prijedora, dva lica iz Novog Grada i po jedno lice iz Kozarske Dubice i Kostajnice.
2. JZU Bolnica „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor je dana 09.06.2020. godine počela sa primjenom brzih testova na novi virus korona za pacijente koji se primaju na bolničko liječenje. U toku prethodnog dana izvršeno je testiranje 22 pacijenta od kojih su svi bili negativni na novi virus korona.
3. Dana 08.06.2020. godine Republički štab za vanredne situacije donio je zaključak br.42-3/20 kojim se u cilju prevencije širenja virusa korona i zaštite i spasavanja stanovništva do 22.06.2020. godine zabranjuju sva javna okupljanja u grupama većim od 50 lica na javnom mjestu i ograničava radno vrijeme ugostiteljskim objektima i ugostiteljskim objektima za smještaj od 06:00 do 23:00 časa i zabranjuju takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista. Ovim zaključkom su Republički organi uprave i organi jedinice lokalne samouprave obavezani da organizuju rad tako da ograniče broj osoba koje mogu da uđu i borave u prostorijama organa, održavaju rastojanje između građana od najmanje 2 metra i preduzmu mjere dezinfekcije i pojačane higijene.
4. Dana 08.06.2020. godine Republički štab za vanredne situacije donio je zaključak br.42-6/20 kojim se produžava primjena Zaključka o organizovanju vaspitno obrazovnog rada na daljinu do 17.06.2020. godine.
5. Dana 08.06.2020. godine Republički štab za vanredne situacije donio je zaključak br.42-8/20 kojim se do 22.06.2020. godine produžava primjena zaključka o obavezama JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske i javnih zdravstvenih ustanova- bolnica u obaveznom sprovođenju mjera reagovanja na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona.
6. Dana 08.06.2020. godine Republički štab za vanredne situacije donio je zaključak br.42-9/20 kojim se stavlja van snage Zaključak o upisu djece u prvi razred br.14-3/20 od 02.04.2020.godine.
7. Svi subjekti uključeni u sprovođenje mjera zaštite i sprečavanja širenja novog virusa korona na području grada Prijedora izvršavaju zadatke, mjere i preporuke date od starne Gradskog štaba za vanredne situacije.
8. Štab će i dalje aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaključke i usmjeravati rad nadležnih službi.

Naredbe, zaduženja i preporuke:

1. Obavezuju se sva pravna lica, preduzetnici i fizička lica na području grada Prijedora da se u potpunosti pridržavaju mjera zaštite utvrđenih zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije br. 42-3/20 od 08.06.2020. godine kojim se zabranjuju javna okupljanja u grupama većim od 50 lica na javnom mjestu, ograničava rad ugostiteljskih objekata, zabranjuju takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i određuju uslovi za rad organa i subjekata koji vrše javna ovlaštenja.
2. Obavezuju se JZU Bolnica „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor da se u potpunosti pridržava Zaključka Republičkog štaba za vanredne situacije br.42-6/20 od 08.06.2020. godine kojim su utvrđene obaveze ove ustanove u sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona.
3. Obavezuju se direktoti osnovnih i srednjih šlola na području grada Prijedora da organizuju vaspitno obrazovni rad na daljinu do 17.06.2020.godine.
4. Obavezuju se kontrolni i nadzorni organi na području grada Prijedora da vrše redovne kontrole subjekata kojima je odobreno obavljanje djelatnosti u cilju obaveznog sprovođenja mjera propisanih u Uputstvu JZU „ Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ za sprečavanje pojave i širenja virusa korona na radnom mjestu.

Za realizaciju ovih zaključaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva , javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

DOSTAVLjENO:

– Organima i službama Gradske uprave Prijedor
– Javnim ustanovama
– Institucijama
– a/a

Broj: 02-sl-61/20
Datum: 10.06.2020. godine

KOMANDANT
Milenko Đaković

Comments are closed.