Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora – 11.05.2020.

GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 11.05.2020. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slijedeće:

ZAKLjUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:

1. Na području grada Prijedora u posljednja 24 časa nije registrovan ni jedan slučaj sa pozitivnim testom na virus korona, tako da je trenutno 11 lica sa pozitivnim testom na virus korona . Do sada se 8 lica oporavilo od oboljenja uzrokovanog virusom korona, a 4 lica su preminula. Pod zdravstvenim nadzorom je 159 lica od čega je u kućnoj izolaciji 98 lica, a u formiranom karantinu u Hotelu „Prijedor“ trenutno je smješteno 61 lice. Zdravstveni nadzor je prestao za 1367 lica. U bolnicu „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor radi liječenja smješteno je 8 lica sa utvrđenim oboljenjem od novog virusa korona od kojih su 4 lica iz opštine Oštra Luka, 2 lica iz Prijedora i po jedno lice iz Novog Grada i Kozarske Dubice.
2. Dana 08.05.2020. godine Republički štab za vanredne situacije donio je Zaključak br 32-3/20 o prestanku obustave javnog prevoza lica kojim se od 11.05.2020. godine uspostavlja javni prevoz na područnim ( republičkim autobuskim linijama do 50 km) i republičkim autobuskim linijama preko 50 km.Javni prevoz se uspostavlja sa 50% popunjenosti u skladu sa definisanim dozvoljenim rasporedom sjedenja
3. Dana 08.05.2020. godine Ministrastvo uprave i lokalne samouprave donijelo je Instrukciju kojom je propisano da su svi subjekti koji vrše javna ovlaštenja dužni organizovati rad uz puno poštivanje mjera zaštite, održavanja rastojanja građana u zatvorenom prostoru od 2 metra, preduzimanje mjera dezinfekcije i obavezno nošenje zaštitne maske i rukavica.
4. Dana 10.05.2020. godine na području grada Prijedora izvršeno je pranje i dezinfekcija javnih površina – šetališta u urbanom dijelu grada Prijedora.
5. Štab će i dalje aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaključke i usmjeravati rad nadležnih službi.

Naredbe, zaduženja i preporuke

1. Obavezuju se prevoznici na području grada Prijedora da sprovedu Zaključak Republičkog štaba za vanredne situacije o prestanku obustave javnog prevoza i da svoj rad organizuju u skladu sa uputstvom JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“za postepeno ublažavanje mjera.
2. Obavezuju se svi subjekti koji vrše javna ovlaštenja na području grada Prijedora da u potpunosti sprovedu Instrukciju Ministarstva uprave i loklane samouprave Republike Srpske i organizuju rad uz puno poštivanje mjera zaštite, održavanje rastojanja u zatvorenom prostoru od 2 metra, preduzimanje mjera dezinfekcije i obavezno nošenje zaštitne maske i rukavica.
3. Stavlja se van snage tačka 4. stav 1. Zaključka o obaveznom sprovođenju mjera reagovanja na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID 19) na području grada Prijedora koji je donesen dana 30.04.2020. godine a koji se odnosi na ograničavanje broja ljudi koji istovremeno mogu biti prisutni u zatvorenom prodajnom prostoru / objektu.
4. Obavezuju se svi poslovni subjekti da u prodajnim i poslovnim prostorijama u potpunosti sprovedu propisane mjere zaštite, održavanje rastojanja u zatvorenom prostoru od 2 metra, kao i obavezno nošenja zaštitne maske i rukavica i da rad organiziuju u skladu sa Uputstvom JZU „ Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ za postepeno ublažavanje mjera.

Za realizaciju ovih zaključaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva , javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

DOSTAVLjENO:

– Organima i službama Gradske uprave Prijedor
– Javnim ustanovama
– Institucijama
– a/a

Broj: 02-sl-43/20
Datum: 11.05.2020. godine

KOMANDANT
Milenko Đaković

Comments are closed.