Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora – 13.05.2020.

GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 13.05.2020. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slijedeće:

ZAKLjUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:

1. Na području grada Prijedora u posljednja 24 sata registrovana su još dva lica sa pozitivnim testom na korona virus, tako da je trenutno 12 lica sa pozitivnim testom na virus korona. Do sada se 9 lica oporavilo od oboljenja uzrokovanog virusom korona, a 4 lica su preminula. Pod zdravstvenim nadzorom – u kućnoj izolaciji je 163 lica. Zdravstveni nadzor je prestao za 1403 lica. U bolnicu „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor radi liječenja smješteno je 8 lica sa utvrđenim oboljenjem od novog virusa korona od kojih su 4 lica iz Prijedora i po jedno lice iz Novog Grada, Kozarske Dubice, Oštre Luke i Kostajnice.
2. Dana 12.05.2020. godine Republički štab za vanredne situacije donio je zaključak br. 34-4/20 kojim je utrđeno, da lice koje ulazi u Republiku Srpsku,a koje prijavi da će boraviti u Republici Srpskoj kraće od 14 dana da republički inspektor donosi rješenje o stavljanju u izolaciju u kućnoj sredini na prijavljeni broj dana.
3. Dana 12.05.2020. godine Republički štab za vanredne situacije donio je zaključak br. 34-1/20 kojim je utrđeno da se stavlja van snage Zaključak o ustupanju prostorija osnovnih i srednjih škola i đačkih domova za potrebe smještaja lica kojima je izrečena mjera izolacije karantinskog tipa koji je donesen dana 26.03.2020. godine. Takođe je stavljen van snage Zaključak o obaveznoj policiskoj pratnji lica koja ulaze u Republiku Srpsku, koji je donesen 31.03.2020. godine.
4. Dana 11.05.2020. godine Republički štab za vanredne situacije donio je zaključak br. 33-5/20 kojim je utrđeno da Vlada Republike Srpske snosi troškove usluge testiranja na virus korone za studente i učenike državljane Republike Srpske, koji studiraju i školuju se u inostranstvu. Institut za javno zdavstvo Republike Srpske je zadužen da izvrši testiranje na korona virus studenata i učenika državljana Republike Srpske .
5. Od strane JZU bolnica „Dr Mladen Stojanović“ i HE službe Doma zdravlja Prijedor preduzimaju se sve neophodne zdravstvene i higijensko-epidemiološke mjere zaštite i viši stepen lične i kolektivne zaštite kako bi se spriječilo širenje virusa korona.
6. Dana 12.05.2020. god. izvršeno je otpuštanje svih lica smještenih u karantin koji je formiran u Hotelu „Prijedor“ u Prijedoru, a isti su upućeni u izolaciju u kućnoj sredini do isteka važećeg rješenja. Sva lica koja su boravila u karantinu formiranom u Hotelu „Prijedor“ u Prijedoru za koje je izvršeno testiranje na virus korona bili su negativni. Nakon otpuštanja lica iz karantina izvršena je potpuna dezinfekcija u prostorijama Hotela „Prijedor“ u Prijedoru u kojima su bila smještena lica kojima je izrečena mjera izolacije karantinskog tipa prema rješenju zdravstvenog inspektora Republičke uprave za inspekcijske poslove.
7. Prema informacijama dobijenim od strane Odjeljenja za privredu i poljoprivredu Gradske uprave Prijedor na skladištima trgovinskih centara na području grada Prijedora ima dovoljna količina svih roba, a snabdijevanje novim količinama roba je uredno. Nema povećanja cijena osnovnih životnih namirnica.
8. Od strane institucija javne uprave na području grada Prijedora iskazana je veća potreba za zaštitnim sredstvima –maske i rukavice, te je potrebno razmotriti mogućnost nabavke ovih sredstava.
9. Štab će i dalje aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaključke i usmjeravati rad nadležnih službi.

Naredbe, zaduženja i preporuke:

1. Obavezuju se svi subjekti i sva fizička i pravna lica na području grada Prijedora da se u potpunosti pridržavaju obaveza utvrđenih zaključcima Republičkog štaba za vanredne situacije radi sprečavanja širenja novog virusa korona.
2. Obavezuje se JZU „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor i HE služba Doma zdravlja Prijedor da nastave sa preduzimanjem svih neophodnih mjera zaštite kroz organizacione, zdravstvene i sanitarno-higijenske mjere u cilju sprečavanja širenja novog virusa korona.
3. Apeluje se na građane na području grada Prijedora da se pridržavaju mjera zabrane većeg okupljanja građana kao i obaveze nošenja zaštitne maske i rukavica radi sprečavanja pojave i širenja novog virusa korona.

Za realizaciju ovih zaključaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva , javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

DOSTAVLjENO:

– Organima i službama Gradske uprave Prijedor
– Javnim ustanovama
– Institucijama
– a/a

Broj: 02-sl-45/20
Datum: 13.05.2020. godine

KOMANDANT
Milenko Đaković

Comments are closed.