Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora – 14.04.2020.

GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 14.04.2020. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slijedeće:

ZAKLjUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:

1. Na području grada Prijedora u odnosu na prethodni dan nije registrovan ni jedan slučaj sa pozitivnim testom na korona virus. Pod zdravstvenim nadzorom je 87 lica, a zdravstveni nadzor je prestao za 1117 lica. U formiranim karantinima trenutno su smještena 24 lica.
2. Dana 13.04.2020. godine Republički štab za vanredne situacije je donio slijedeće zaključke:

– Zaključak o produženju primjene ranije donesenih zaključaka od strane Republičkog štaba za vanredne situacije, a koji se odnose na ograničenja okupljanja, obustavu javnog prevoza u drumskom saobraćaju, kao i zaključke koji obavezuju nadležne Republičke institucije i institucije u lokalnim zajednicama, kao i građane. Ovi zaključci će se primjenjivati do 27.04.2020. godine.
– Zaključak o dopuni zaključka o sprovođenju i organizovanju mjere obaveznog karantina za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona u Republici Srpskoj kojim se jedinice lokalne samouprave obavezuju da za građane sa prebivalištem na svojoj teritoriji u slučaju potrebe obezbijede prevoz i pratnju sa graničnih prelaza u Federaciji BiH do karantina u jedinicama lokalne samouprave.
– Zaključak o izmjeni Zaključka Republičkog štaba za vanredne situacije kojim se odobrava rad priređivača igara na sreću putem interneta i lutrijskih igara na sreću, osim klasične tombole, kao i isključivanje apoteka iz režima ograničenje rada jer je režim rada apoteka regulisan drugim zaključkom.
– Zaključak o otpuštanju lica iz karantina lokalnih samouprava kojim se propisuje postupak sa licima koja su smještena u karantin o obaveznom testiranju, kao i postupci sa licima koja su pozitivna na korona virus, te da se lice za koje je test na virus negativan upućuje u karantin u kućnim uslovima, u kojima ostaje do isteka perioda od 14 dana.

3. Prema informacijama dobijenim od strane Odjeljenja za privredu i poljoprivredu na skladištima trgovinskih centara na području grada Prijedora ima dovoljna količina svih roba, a snabdjevanje novim količinama roba je uredno.
4. Na osnovu zahtjeva Republičke uprave civilne zaštite da se odredi odgovarajuća lokacija na području grada Prijedora, gdje bi se u slučaju potrebe mogla postaviti pokretna bolnica, Gradski štab za vanredne situcije je utvrdio da je potencijalna lokacija za postavljanje pokretne bolnice na području grada Prijedora Aerodrom „Urije“ Prijedor, a kao alternativna lokacija stadion Trgoprodaje u Prijedoru.
5. Mjere i preporuke Gradskog štaba za vanredne situacije se dobro poštuju, a nadležne institucije, kao i nadležni inspekcijski organi preduzimaju mjere naložene od strane Gradskog štaba za vanredne situacije.
6. Štab će i dalje aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaključke i usmjeravati rad nadležnih službi.

Naređenja, zaduženja i preporuke:

1. Mjere zabrane javnog okupljanja, zabrane i ograničenja rada, kao i mjere obaveznog korištenja zaštitnih sredstava za fizička i pravna lica na području grada Prijedora, koje su ranije donesene od strane Gradskog štaba za vanredne situacije, a koje su važile do 13.04.2020. godine ostaju na snazi i primjenjivaće se do 27.04.2020. godine.
2. Obavezuju se svi subjekti, fizička i pravna lica da u potpunosti poštuju obaveze, zabrane i ograničenja koja su data Zaključcima Republičkog štaba za vanredne situacije koji su doneseni dana 13.04.2020. godine.

Za realizaciju ovih zaključaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva, javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

DOSTAVLjENO:
– Organima i službama Gradske uprave Prijedor
– Javnim ustanovama
– Institucijama
– a/a

Broj: 02-sl-27/20
Datum: 14.04.2020. godine

KOMANDANT
Milenko Đaković

Comments are closed.