Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora – 14.05.2020.

GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 14.05.2020. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slijedeće:

ZAKLjUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje

1. Na području grada Prijedora u posljednja 24 sata registrovano je još 7 lica sa pozitivnim testom na korona virus, tako da je trenutno 17 lica sa pozitivnim testom na virus korona . Do sada se 9 lica oporavilo od obolenja uzrokovanog virusom korona, a 6 lica su preminula. Pod zdravstvenim nadzorom- u kućnoj izolaciji je 153 lica. Zdravstveni nadzor je prestao za 1420 lica. U bolnicu „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor radi liječenja smješteno je 11 lica sa utvrđenim oboljenjem od novog virusa korona od kojih su 7 lica iz Prijedora i po jedno lice iz Novog Grada, Kozarske Dubice, Oštre Luke i Kostajnice.
2. Komandant Gradskog štaba za vanredne situacije – Gradonačelnik Grada Prijedora Milenko Đaković i član Gradskog štaba za vanredne situacije Zlatko Ritan, zbog kontakta sa osobom za koju je potvrđen pozitivan test na novi virus korona su se stavili u samoizolaciju do dobijanja rezultata testiranja na novi virus korona koje će se izvršiti za 7 dana.
3. Dana 13.05 2020.godine izvršena je dezinfekcija javnih površina – ulica i trgova u urbanom području grada Prijedora kao i u naseljenim mjestima Omarska, Kozarac, i Ljubija.
U realizaciji ovih aktivnosti učestvovali su pripadnici Odjeljenja za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko stambene poslove Gradske uprave Prijedor, Udruženje voćara Prijedor, „Komunalne usluge“ a.d. Prijedor i pripadnici Volonterskog servisa Prijedor
4. Dana 13.05.2020 godine su preduzete sve neophodne tehničke mjere u objektima Sportske dvorane „Mladost“ i objektima Mašinske škole i Elektrotehničke škole koje su bile stavljene u funkciju karantina, radi dovođenja u stanje da se u ovim objektima mogu obavljati redovne djelatnosti.
5. Štab će i dalje aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaključke i usmjeravati rad nadležnih službi.

Naredbe, zaduženja i preporuke

1.Obavezuje se JZU Bolnica „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor da nastavi sa intenzivnim sprovođenjem mjera zdravstvene i higijensko – epidemiološke zaštite kako pacijenata tako i zdravstvenih radnika ove ustanove radi sprečavanja širenja novog virusa korona.
2. Obavezuju se svi subjekti uključeni u sprovođenje mjera zaštite i sprečavanje širenja novog virusa korona da nastave sa sprovođenjem mjera za sprečavenje širenja novog virusa korona koje su donesene od strane Republičkog i Gradskog štaba za vanredne situacije.

DOSTAVLjENO:

– Organima i službama Gradske uprave Prijedor
– Javnim ustanovama
– Institucijama
– a/a

Broj: 02-sl-46/20
Datum: 14.05.2020. godine

KOMANDANT
Milenko Đaković

Comments are closed.