Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora – 15.05.2020.

GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 15.05.2020. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slijedeće:

ZAKLjUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:

1. Na području grada Prijedora u posljednja 24 sata registrovano je još jedno lice sa pozitivnim testom na korona virus, tako da je trenutno 18 lica sa pozitivnim testom na virus korona. Do sada se 9 lica oporavilo od oboljenja uzrokovanog virusom korona, a 6 lica su preminula. Pod zdravstvenim nadzorom- u kućnoj izolaciji su 164 lica. Zdravstveni nadzor je prestao za 1432 lica. U bolnicu „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor radi liječenja smješteno je 12 lica sa utvrđenim oboljenjem od novog virusa korona, od kojih su 8 lica iz Prijedora i po jedno lice iz Novog Grada, Kozarske Dubice, Oštre Luke i Kostajnice.
2. Dana 14.05.2020. godine Republički štab za vanredne situacije donio je zaključak br. 35-3/20 o izmjeni Zaključka o ograničenju i zabrani kretanja na teritoriji Republike Srpske kojim se brišu odredbe kojima se zabranjuje i ograničava kretanje lica starijih od 65 godina.
3. Dana 14.05.2020. godine Republički štab za vanredne situacije donio je zaključak br. 35-2/20 kojim se u mjesecu maju i junu 2020. godine u cilju zaštite zdravlja učenika i nastavnika i sprečavanja širenja bolesti izazvane novim virusom korona zabranjuje organizovanje matursih večeri za osnovne i srednje škole u Republici Srpskoj
4. Dana 14.05.2020. godine Republički štab za vanredne situacije donio je zaključak br.35-1/20 kojim se licu koje je ušlo u Republiku Srpsku radi sahrane užeg člana porodice dozvoljava kretanje bez ograničenja do 72 časa nakon ulaska u Republiku Srpsku.Ova lica su obavezna predočiti negativan rezultat testiranja na korona virus, koji nije stariji od 72 časa.
5. U okviru JZU bolnica „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor preduzimaju se sve potrebne zdravstvene i higijensko- epidemiološke mjere uz maksimalnu ličnu i opštu zaštitu radi sprečavanja širenja novog virusa korona.
6. Dana 14.05.2020.godine Tim za dezinfekciju je izvršio dezinfekciju svih prostorija u objektu Gradske uprave Prijedor.
7. Štab će i dalje aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaključke i usmjeravati rad nadležnih službi.

Naredbe, zaduženja i preporuke

1. Zadužuju se direktori osnovnih i srednjih škola na području grada Prijedor da u potpunosti sprovedu zaključak Republičkog štaba za vanredne situacije o zabrani organizovanja maturskih večeri u osnovnim i srednjim školama u mjesecu maju i junu 2020. godine.
2.Obavezuju se kontrolni i nadzorni organi na području grada Prijedora da u potpunosti sprovedu Zaključak Republičkog štaba za vanredne situacije kojim se ukida ograničenje i zabrana kretanja lica starijih od 65 godina, kao i zaključak kojim se licu koje je ušlo u Republiku Srpsku radi sahrane užeg člana porodice dozvoljava kretanje bez ograničenja do 72 časa nakon ulaska u Republiku Srpsku.
2. Obavezuju se vrtići na području grada Prijedora u privatnom vlasništvu da prije početka rada izvrše kompletnu dezinfekciju uz angažovanje ovlaštene institucuje za poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.

DOSTAVLjENO:

– Organima i službama Gradske uprave Prijedor
– Javnim ustanovama
– Institucijama
– a/a

Broj: 02-sl-47/20
Datum: 15.05.2020. godine

KOMANDANT
Milenko Đaković

Comments are closed.