Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora – 16.03.2020.

GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS“, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja grada Prijedora („Službeni glasnik grada Prijedora“, broj: 7/13 ), na sjednici održanoj dana 16.03.2020. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi sledeće:

ZAKLJUČKE

1. Obavezuju se svi subjekti i fizička i pravna lica na području grada Prijedora da u potpunosti sprovode dosad donesene naredbe i utvrđene obaveze od strane Gradskog štaba za vanredne situacije

2. Svi ugostiteljski objekti na području grada Prijedora se zatvaraju do 23. marta 2020. godine, osim obavljanja poslova pripreme i dostave hrane koje mogu obavljati do 18:00 časova

3. Trgovine, osim radnji za prodaju prehrambene robe i robe široke potrošnje, zatvaraju se do 23. marta 2020. godine

4. Zabranjuje se rad svih trgovina i ugostiteljskih objekata u tržnim centrima, osim apoteka i trgovina prehrambene robe koje radnim danom mogu raditi do 18:00 časova. Dragstori i pekare mogu raditi do 22:00 časa. Rad javnih kuhinja se nastavlja uz izdavanje obroka preko šaltera

5. Zabranjuje se rad svim pravnim licima registrovanim za obavljanja djelatnosti priređivanja igara na sreću na području grada Prijedora do 23.03.2020. godine

6. U svim trgovinama i apotekama i drugim subjektima koje obavljaju djelatnost obavezno obezbijediti da se održava rastojanje između kupaca od jednog metra uz zadržavanje minimalnog broja kupaca u radnim prostorijama i uz pojačanu dezinfekciju prostorija.

7. Hoteli na području grada Prijedora mogu pružati ugostiteljske usluge isključivo za prijavljene goste ovih objekata

8. Benzinske pumpe nastavljaju da rade u dosadašnjem režimu, s tim da je prodaja ostalih roba, osim goriva ograničena do 18:00, sve benzinske pumpe su dužne da obezbijede ograničen broj ljudi u zatvorenom prostoru, uz obavezno rastojenje od jednog metra i mjere pojačane dezinfekcije.

9. Preporučuje se poslodavcima da proces rada organizuju sa minimalnim brojem izvršilaca na licu mjesta, uz pojačane mjere dezinfekcije.

10. Preporučuje se starijim licima i hroničnim bolesnicima da smanje kretanje i ostanu kod kuće kako se ne bi izlagali opasnostima.

11. Nalaže se Gradskoj upravi Prijedor i svim javnim preduzećima i ustanovama na području grada Prijedora, osim Doma zdravlja Prijedor da organizuju proces rada sa minimalnim brojem zaposlenih radnika odnosno jedan broj zaposlenih uputiti na rad od kuće.

12. Pozivaju se građani da bez prijeke potrebe ne dolaze u Gradsku upravu kao ni u druge javne ustanove na području grada Prijedora.

13. Nalaže se inspekcijskim i kontrolnim organima na području grada Prijedora da u slučaju nepoštivanja mjera donesenih od starne Gradskog štaba za vanredne situacije primjene kaznene odredbe Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

14. Naređuje se svim javnim ustanovama, pravnim licima i etažnim vlasnicima da svakodnevno sprovode mjere čišćenja, pranja i dezinfekcije vlastitih objekata.

15. Obavezuje se radna grupa u sastavu: dr Mirko Sovilj, dr Milica Otković i Zlatko Ritan, da izvrše alalizu mogućih lokacija i objekata za formiranje i funkcionisanje karantina na području grada Prijedora i da za sljedeću sjednicu Gradskog štaba za vanredne situacije predlože alternativna rješenja.

16. Zaključci Gradskog štaba za vanredne situacije važe od dana donošenja a izdate naredbe i zabrane se primjenjuju od 17.03.2020. godine.

Broj: 02-sl-3/20
Datum: 16.03.2020. godine

KOMANDANT:
Milenko Đaković

Comments are closed.