Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora – 18.04.2020.

GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12) i člana 12. stav 3. Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 18.04.2020. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slijedeće:

ZAKLjUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:

1. Na području grada Prijedora u odnosu na prethodni dan nije registrovan ni jedan novi slučaj sa pozitivnim testom na korona virus. Pod zdravstvenim nadzorom u kućnoj izolaciji je 90 lica, a zdravstveni nadzor je prestao za 1151 lice. U formiranim karantinima trenutno je smješteno 13 lica. U bolnicu „Doktor Mladen Stojanović“ radi liječenja su smještene dvije osobe sa utvrđenim oboljenjem od novog virusa korona.
2. Dana 16.04 2020. godine Republički štab za vanredne situacije je donio Zaključak o dopuni Zaključka o zabrani kretanja u dane Vaskrsa kojim se dozvoljava izvođenje kućnih ljubimaca najviše 200 m udaljenosti od mjesta stanovanja uz obavezno pridržavanje zaštitne mjere, u trajanju od 20 minuta u periodu: subota 18.04.2020. godine u periodu od 22 do 23 časa i nedjelja 19.04.2020. godine u periodu od 20 do 21 čas.
3. U toku dana je izvršena dezinfekcija javnih objekata, a u poslijepodnevnim časovima će se izvršiti dezinfekcija vjerskih objakata na području grada Prijedora
4. U toku prethodnog dana – 17.04.2020. godine na području grada Prijedora na tri lokaliteta je došlo do požara na otvorenom prostoru i to na području naselja Ljubije, Ljeskare i Žune koji su akcijom Teritorijalne vatrogasne jedinice uspješno lokalizovani.
5. Mjere i preporuke Gradskog štaba za vanredne situacije se dobro poštuju, a nadležne institucije, kao i nadležni inspekcijski organi preduzimaju mjere naložene od strane Gradskog štaba za vanredne situacije.
6. Štab će i dalje aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaključke i usmjeravati rad nadležnih službi.

Naređenja, zaduženja i preporuke:

1. Obavezuju se svi subjekti, pravna i fizička lica na području grada Prijedora da se u potpunosti pridržavaju zaključaka Republičkog štaba za vanredne situacije donesenih 15.04.2020. godine, a koji se odnose na zabranu kretanje u dane Vaskrsa, kao i Zaključka koji se odnossi na dozvolu izvođenje kućnih ljubimaca u dozvoljenim terminima uz propisane mjere zaštite.
2. Dana 20.04.2020. godine (ponedjeljak) uz korištenje cisterni izvršiti pranje ulica i trgova u urbanim zonama grada Prijedora.

Nosilac aktivnosti: saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove

Apeluje se na graađane na području grada Prijedora da ne vrše paljenje korova i ne izazivaju požare na otvorenom bez prethodnog obavještavanja i dobijanja saglasnosti od Teritorijalne vatrogasne jedinice Prijedor. U slučajevima ne poštivanja ove mjere od strane nadležnih inspekcijskih i kontrolnih organa će se primijeniti propisane kaznene odredbe.

Za realizaciju ovih zaključaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva, javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

DOSTAVLjENO:

– Organima i službama Gradske uprave Prijedor
– Javnim ustanovama
– Institucijama
– a/a

Broj: 02-sl-30/20
Datum: 18.04.2020. godine

KOMANDANT
Milenko Đaković

Comments are closed.