Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora – 18.05.2020.

GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 18.05.2020. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slijedeće:

ZAKLjUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:

1. Na području grada Prijedora u posljednja 24 sata registrovana su još tri lica sa pozitivnim testom na korona virus, tako da je trenutno 20 lica sa pozitivnim testom na virus korona . Do sada se 12 lica oporavilo od oboljenja uzrokovanog virusom korona, a 6 lica je preminulo. Pod zdravstvenim nadzorom – u kućnoj izolaciji je 302 lica. Zdravstveni nadzor je prestao za 1462 lica. U bolnicu „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor radi liječenja smješteno je 14 lica sa utvrđenim oboljenjem od novog virusa korona od kojih su 10 lica iz Prijedora i po jedno lice iz Novog Grada , Kozarske Dubice , Oštre Luke i Kostajnice.
2. Dana 14.05.2020. godine Republički štab za vanredne sutuacije donio je zaključak br. 35-5/20 kojim se obavezuju pravna lica, preduzetnici i fizička lica koji u direktnom kontaktu pružaju usluge građanima da: usluge pružaju zaštićeni maskom, obavezno sprovode mere dezinfekcije, obezbijede masku građanima koji koriste njihove usluge, a nemaju ih, pridržavaju se mjere fizičkog rastojanja od dva metra na otvorenom prostoru i da se pridržavaju Uputstva Instituta za javno zdravstvo za uslove rada propisane za djelatnost koju obavljaju. Ovim zaključkom se zabranjuje svim građanima okupljanje u grupama većim od 50 ocoba na javnom mjestu.
3. Dana 15.maja 2020 godine na osnovu upita upućenog od strane Gradskog štaba za vanredne situacije u vezi sa dezinfekcijom objekata osnovnih i srednjih škola na području grada Prijedora, od strane Republičke uprave za inspekcijske poslove je stigao odgovor kojim ja dato obavještenje da dezinfekciju objekata osnovnih i srednjih škola može da vrši Higijensko – epidemiološka služba Doma zdravlja Prijedor.
4. Štab će i dalje aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaključke i usmjeravati rad nadležnih službi.

Naredbe, zaduženja i preporuke:

1. Obavezuju se sva pravna lica, preduzetnici i fizička lica na području grada Prijedora da se u potpunosti pridržavaju obaveza utvrđenih Zaključkom o sprovođenju mjera zaštite u zajednici protiv virusa korona Republičkog štaba za vanredne situacije br.35-6/ 20 od 14.05.2020. godiine.
2. Obavezuju se nadzorni i kontrolni organi na području grada Prijeora da preduzimaju zakonom predviđenje kaznene mjere u slučaju nepoštivanja mjera utvrđenih zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije br. 35-6/20 od 14.05.2020. godine kojim se nalažu mjere zaštite u zajednici protiv virusa korona.
3. Obavezuje se Tim za dezinfekciju da u toku dana 18.05.2020. godine izvrši periodičnu- sedmičnu dezinfekciju objekata javnih ustanova na području grada Prijedora.

Za realizaciju ovih zaključaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva , javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

DOSTAVLjENO:

– Organima i službama Gradske uprave Prijedor
– Javnim ustanovama
– Institucijama
– a/a

Broj: 02-sl-48/20
Datum: 18.05.2020. godine

KOMANDANT
Milenko Đaković

Comments are closed.