Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora – 19.03.2020. – 12:00h

GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS“, broj: 121/12 ) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja grada Prijedora („Službeni glasnik grada Prijedora“, broj:7/13 ), na sjednici održanoj dana 19.03.2020. u 12:00 časova Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi sledeće:

ZAKLjUČKE

1. Na području grada Prijedora nema oboljenih od novog korona virusa. Pod zdravstvenim nadzorom je 465 odoba, a za 14 osoba je prestao zdravstveni nadzor.
2. Mjere zabrane i ograničenja rada kao i režim rada i funkcionisanja institucija na području grada Prijedora će se u potpunosti sprovoditi u skladu sa Zaključcima Republičkog štaba za vanredne situacije, donesene dana 18.03.2020.godine.
3. U cilju provođenja mjera utvrđenih Zaključcima Republičkog štaba za vanredne situacije, radi sprečavanja pojave i širenja novog korona virusa donose se sljedeće mjere:

a) Zabranjuje se rad sljedećim objektima:

– ugostiteljskim objektima svih kategorija,
– trgovinama, osim subjekata pobrojanih u podtački d), stav 1., 2., 3., 4. i 5. ovog Zaključka,
– salonima za posebne prilike (svadbenim salonima),
– uslužnim djelatnostima/zanatstva u kojima se ostvaruje neposredan bliski kontakt sa klijentima, osim taksi službe,
– fitnes centrima (fitnes, bodi-bilding klubovima i sličnim oblicima organizovanja),
– bazenima, „wellness“ i spa centrima, zasebno i u sklopu hotelskog smještaja,
– dječijim igraonicama,
– pijacama,
– privatnim stomatološkim ambulantama
– priređivačima igara na sreću,

b) Zabranjuje se rad sportskih organizacija i škola sporta, te treninga i organizovanja takmičenja za sportiste svih kategorija.

v) Zabranjuju se sve sportske aktivnosti i događaji u svim javnim i privatnim sportskim objektima i terenima, gradskom stadionu i sportskim dvoranama Grada Prijedora.

g) Zabranjuje se organizovanje svih skupova privatnog karaktera na kojima se okuplja veći broj ljudi na teritoriji grada Prijedora.

d) Ograničava se rad:

– trgovačkim centrima od 7:00 do 18:00 časova radnim danom i subotom, a nedeljom od 07:00 do 13:00 časova, gdje mogu da rade samo trgovine koje se bave prodajom prehrambenih proizvoda, apoteke i poljoprivredne apoteke, ako se nalaze u trgovačkom centru,
– trgovinama prehrambenom robom i trgovinama stočnom hranom od 7:00 do 18:00 časova radnim danom i subotom, a nedeljom od 07:00 do 13:00 časova,
– trgovinskim objektima vrste dragstor od 7:00 do 22:00 časa,
– trgovinama na veliko,
– subjektima koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva, kolača, tjestenine i sličnih proizvoda od brašna (isključivo u pogledu prodaje vlastitih proizvoda) od 7:00 do 22:00 časa,
– javnim kuhinjama (dozvoljeno je samo izdavanje obroka putem šaltera, bez usluživanja/posluživanja u objektima),
– apotekama i poljoprivrednim apotekama,
– hotelima, motelima i hostelima,
– benzinskim pumpama i plinskim pumnim stanicama.

đ) Rad subjekata iz podtačke d) ovog Zaključka organizovati na sljedeći način:

– hoteli, moteli i hosteli na području grada Prijedora mogu pružati usluge smještaja u svom prostoru za svoje goste, a usluge hrane i pića samo za prijavljene goste za smještaj u hotelu, motelu i hostelu,
– benzinske pumpe, bez ograničenja kada je u pitanju prodaja goriva i drugih naftnih derivata i plina, sa ograničenjem za dio benzinske pumpe i plinske pumne stanice u kojem je smješten prodajni objekat od 7:00 do 18:00 časova i zabranom pružanja ugostiteljskih usluga,
– apoteke i poljoprivredne apoteke – bez promjene radnog vremena,
– dostava životnih namirnica je dozvoljena od 7:00 do 18:00 časova za one subjekte koji su registrovani za obavljanje te djelatnosti uz maksimalne mjere higijene i sigurnosti koje će kontrolisati kontrolni organi.

e) Tokom rada navedenih subjekata iz podtačke d) ovog Zaključka, obavezno je preduzimanje sljedećih mjera:

– ograničiti broj ljudi koji istovremeno može biti prisutan u zatvorenom prodajnom prostoru, tako da se na ulazu reguliše broj osoba koje istovremeno mogu ulaziti, i to:
o maksimalno 20 osoba u trgovačkim centrima,
o maskimalno 2 osobe u ostalim prodajnim objektima,
– ispred blagajni označiti i organizovati razmak između kupaca od najmanje jednog metra,
– u zatvorenom prodajnom prostoru omogućiti brz protok kupaca, brz izlazak iz objekta i mjere dezinfekcije i povišene higijene,
– u zatvorenom prodajnom prostoru omogućiti brz protok kupaca, brz izlazak iz objekata i mjere dezinfekcije i pojačane higijene.

ž) Naređuje se vlasnicima ugostiteljskih objekata, pekara i sličnih subjekata i uklanjanje garnitura za sjedenje za pružanje ugostiteljskih usluga (bašti).

z) Zabranjuje se duže zadržavanje, sjedenje u i oko ugostiteljskih, trgovinskih objekata i objekata koji se bave prodajom pekarskih i sličnih proizvoda.

i) Obavezuju se trgovački centri da obezbjede prodaju isključivo prehrambenih proizvoda, proizvoda za ličnu higijenu i higijenu prostora, kako bi se obezbijedio što brži protok kupaca.

4. Sve mjere koje su donesene od strane Gradskog štaba za vanredne situacije a odnose se na zabranu i ograničavanje rada poslovnih subjekata važe do 30.03.2020.godine.

5. Nastaviti sa aktivnostima dezinfekcije javnih površina i javnih ustanova i prevoznih sredstava na području grada Prijedora a preduzeti mjere za nabavku dezinfekcionih sredstav za potreba za naredna tri mjeseca.

6. Obavezuju se a.d. „Komunalne usluge“, a.d. „Vodovod“ Prijedor, A.d. „Toplana“ Prijedor da angažuje jedan broj ljudstva radi sprovođenja dezinfekcije javnih objekata.

7. Preporučuje se JU „Dom zdravlja“ Prijedor da uspostavi režim rada odnosno angažovanja zaposlenih radnika koji omogućuju dugoročno kvalitetno funkcionisanje ovih ustanova u uslovima pojačanih mjera i aktivnosti na sprečavanju pojave i širenja novog korona virusa.

8. Obavezuje se GO Crvenog krsta i Centar za socijalni rad Prijedor da u saradnji sa poslovnim subjektima na bazi dobrovoljnosti i neprofitnog rada organizuju dostavu namirnica i osnovnih potrepština licima starijim od 65 godina i licima u stanju socijalne pomoći.

9. Uočene su pojave nepoštivanja mjera propisanih za lica u izolaciji te Gradski štab za vanredne situacije nalaže inspekciji i komunalnoj policiji da strogo primjenjuju propisane kaznene odredbe u svim slučajevima nepoštivanja mjera predviđenih rješenjem o stavljanju lica u izolaciju, radi sprečavanja pojave i širenja novog korona virusa.

10. Obavezuje se Odsjek za mjesne zajednice da se u saradnji sa komunalnom policijom uključe u aktivnosti praćenja i nadzora lica koja su stavljana pod nadzor radi sprečavanja pojave i širenja novog korona virusa.

Broj: 02-sl-3/20
Datum:19.03.2020. godine

KOMANDANT:
Milenko Đaković

Comments are closed.