Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora – 19.05.2020.

GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 19.05.2020. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slijedeće:

ZAKLjUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:

1. Na području grada Prijedora u posljednja 24 sata registrovano je još 5 lica sa pozitivnim testom na korona virus, tako da je trenutno 25 lica sa pozitivnim testom na virus korona . Do sada se 12 lica oporavilo od oboljenja uzrokovanog virusom korona, a 6 lica su preminula. Pod zdravstvenim nadzorom- u kućnoj izolaciji je 326 lica. Zdravstveni nadzor je prestao za 1485 lica. U bolnicu „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor radi liječenja smješteno je 16 lica sa utvrđenim oboljenjem od novog virusa korona od kojih su 12 lica iz Prijedora i po jedno lice iz Novog Grada , Kozarske Dubice , Oštre Luke i Kostajnice.
2. Dana 14.05.2020.godine Republički štab za vanredne sutuacije donio je zaključak br.35-5/20 kojim prestaje da važi zaključak br.04/3-20 od 20.03. 2020.godine kojim su zaduženi poslodavci sa sjedištem u Republici Srpskoj da u svrhu praćenja rada vozača u međunarodnom prevozu stvari izdaju potvrde o njihovom angažovanju.
3. Dana 18.04.2020.godine od strane Tima za dezinfekciju izvršena je periodična – sedmična dezinfekcija objekata javnih ustanova na području grada Prijedora
4. Štab će i dalje aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaključke i usmjeravati rad nadležnih službi.

Naredbe, zaduženja i preporuke:

1. Obavezuju se sva pravna lica, preduzetnici i fizička lica na području grada Prijedora da se u potpunosti pridržavaju obaveza utvrđenih zaključcima Republičkog i Gradskog štaba za vanredne situacije.

Za realizaciju ovih zaključaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva , javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

DOSTAVLjENO:

– Organima i službama Gradske uprave Prijedor
– Javnim ustanovama
– Institucijama
– a/a

Broj: 02-sl-49/20
Datum: 19.05.2020. godine

KOMANDANT
Milenko Đaković

Comments are closed.