Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora – 20.05.2020.

GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 20.05.2020. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slijedeće:

ZAKLjUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:

1. Na području grada Prijedora u posljednja 24 sata registrovana su još tri lica sa pozitivnim testom na korona virus, tako da je trenutno 28 lica sa pozitivnim testom na virus korona. Do sada se 13 lica oporavilo od oboljenja uzrokovanog virusom korona, a 6 lica su preminula. Pod zdravstvenim nadzorom- u kućnoj izolaciji je 367 lica. Zdravstveni nadzor je prestao za 1495 lica. U bolnicu „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor radi liječenja smješteno je 18 lica sa utvrđenim oboljenjem od novog virusa korona od kojih su 14 lica iz Prijedora i po jedno lice iz Novog Grada, Kozarske Dubice, Oštre Luke i Kostajnice.
2. Svi subjekti uključeni u sprovođenje mjera zaštite i sprečavanja širenja novog virusa korona na području grada Prijedora izvršavaju zadatke, mjere i preporuke date od starne Gradskog štaba za vanredne situacije.
3. Štab će i dalje aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaključke i usmjeravati rad nadležnih službi.

Naredbe, zaduženja i preporuke:

1. Obavezuju se svi poslovni subjekti na području grada Prijedora da obavljanje svoje djelatnosti vrše uz potpunu primjenu Uputstva za postepeno ublažavanje mjera zaštite od korona virusa izdatog od strane Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.
2. Obavezuju se nadzorni i kontrolni organi na području grada Prijedora da redovno sprovode kontrolu primjene mjera datih uputstvima za postepeno ubažavanje mjera zaštite od korona virusa za pojedine djelatnosti izdatih od strane Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.

Za realizaciju ovih zaključaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva, javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

DOSTAVLjENO:

– Organima i službama Gradske uprave Prijedor
– Javnim ustanovama
– Institucijama
– a/a

Broj: 02-sl-50/20
Datum: 20.05.2020. godine

KOMANDANT
Milenko Đaković

Comments are closed.