Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora – 21.04.2020.

GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 21.04.2020. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi sljedeće:

ZAKLjUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:

1. Na području grada Prijedora u odnosu na prethodni dan nije registrovan ni jedan novi slučaj sa pozitivnim testom na virus korona. Pod zdravstvenim nadzorom u kućnoj izolaciji je 68 lica, a zdravstveni nadzor je prestao za 1189 lica. U formiranom karantinu u Hotelu „Prijedor“ trenutno je smješteno 16 lica. U JZU Bolnicu „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor radi liječenja su smještene tri osobe sa utvrđenim obolenjem od novog virusa korona, od kojih su dvije osobe iz Oštre Luka.
2. Dana 18.04.2020. godine izvršena je periodična-sedmična dezinfekcija objekata javnih ustanova kao i dezinfekcija vjerskih objakata na području grada Prijedora. U izvršenju ovih aktivnosti bili su angažovani pripadnici Odjeljenja za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko – stambene poslove Gradske uprave Prijedora, te pripadnici Volonterskog servisa Prijedor.
3. Prema informacijama dobijenim od strane Odjeljenja za privredu i poljoprivredu na skladištima trgovinskih centara na području grada Prijedora ima dovoljna količina svih roba, a snabdijevanje novim količinama roba je uredno. Nema povećanja cijena osnovnih životnih namirnica.
4. Mjere i preporuke Gradskog štaba za vanredne situacije se dobro poštuju, a nadležne institucije kao i nadležni inspekcijski organi preduzimaju mjere naložene od strane Gradskog štaba za vanredne situacije.
5. Štab će i dalje aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaključke i usmjeravati rad nadležnih službi.

Za realizaciju ovih zaključaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva, javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

DOSTAVLjENO:

– Organima i službama Gradske uprave Prijedor
– Javnim ustanovama
– Institucijama
– a/a

Broj: 02-sl-31/20
Datum: 21.04.2020. godine

KOMANDANT
Milenko Đaković

Comments are closed.