Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora – 21.05.2020.

GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 21.05.2020. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slijedeće:

ZAKLjUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:

1. Na području grada Prijedora u posljednja 24 sata nije bilo novih slučajeva sa pozitivnim testom na korona virus, tako da je trenutno 25 lica sa pozitivnim testom na virus korona. Do sada se 13 lica oporavilo od oboljenja uzrokovanog virusom korona, a 8 lica je preminulo. Pod zdravstvenim nadzorom – u kućnoj izolaciji je 387 lica. Zdravstveni nadzor je prestao za 1511 lica. U bolnicu „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor radi liječenja smješteno je 19 lica sa utvrđenim oboljenjem od novog virusa korona od kojih su 13 lica iz Prijedora, tri lica iz Oštre Luka i po jedno lice iz Novog Grada, Kozarske Dubice i Kostajnice.
2. Dana 20.05.2020. godine Republički štab za vanredne situacije donio je Zaključak br 37-1/20 o prestanku primjene Zaključka o sprovođenju mjere kućne izolacije kojim prestaje primjena sljedećih zaključaka:

– Zaključka br.33-6/20 od 11.05 2020.godine kojim je Republička inspekcija bila obavezana da izdaje rješenje o stavljanju u kućnu izolaciju u trajanju od 14 dana licima koja ulaze u Republiku Srpsku.
– Zaključka br:34-4/20 od 12.05.2020.godine, kojim je Republička inspekcija bila obavezna da izdaje rješenje o stavljanju u kućnu izolaciju licima koja ulaze u Republiku Srpsku na prijavljeni broj dana.
– Zaključka br:35-1/20 od 14.05.2020.godine kojim su lica koja ulaze u Republiku Srpsku radi sahrane užeg člana porodice bila obavezna predočiti negativan nalaz testiranja na korona virus.
– Zaključka br.32-6/20 od 08.05.2020.godine o boravku stranog državljanina u Republici Srpskoj zbog poslovnih obaveza, prema kojem je takvo lice bilo obavezno da prilikom ulaska u Republiku Srpsku predoči inspektoru potvrdu o negativnosti testa na novi virus korona i pozivno pismo kompanije koja ga angažuje.

3. Dana 21.05.2020. godine od strane Ministarstva uprave i lokalne samouprave donesena je Instrukcija u vezi sa primjenom Zaključka Republičkog štaba za vanredne situacije o prestanku primjene mjera kućne izolacije za lica koja ulaze u Republiku Srpsku br.37-1/20 od 20.05.2020. godine. Ovom Instrukcijom se nalaže jedinicama lokalne samouprave da nije potrebno da komunalna policija vrši kontrolu lica koja imaju važeća rješenja o mjeri kućne izolacije dobijena po osnovu ulaska na teritoriju Republike Srpske, te da Komunalna policija treba da vrši kontrolu lica koja imaju rješenja o kućnoj izolaciji po drugim osnovama.
4. Prema informacijama dobijenim od strane Odjeljenja za privredu i poljoprivredu Gradske uprave Prijedor na skladištima trgovinskih centara na području grada Prijedora ima dovoljna količina svih roba, a snabdijevanje novim količinama roba je uredno.Takođe je konstatovano da nema povećanja cijena osnovnih životnih namirnica.
5. Svi subjekti uključeni u sprovođenje mjera zaštite i sprečavanja širenja novog virusa korona na području grada Prijedora izvršavaju zadatke, mjere i preporuke date od starne Gradskog štaba za vanredne situacije.
6. Štab će i dalje aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaključke i usmjeravati rad nadležnih službi.

Naredbe, zaduženja i preporuke:

1. Obavezuju se sva pravna lica, preduzetnici i fizička lica na području grada Prijedora da se u potpunosti pridržavaju mjera donesenih od strane Republičkog štaba za vanredne situacije koje su utvrđene zaključkom br.37-1/20 od 20.05.2020. godine.
2. Obavezuje se Komunalna policija i drugi nadzorni organi na području grada Prijedora da se u potpunosti pridržavaju Instrukcije Ministarstva uprave i lokalne samouprave br: 10.1.014-90/20 koja je donesena 21. aja 2020. godine.

Za realizaciju ovih zaključaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva , javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

DOSTAVLjENO:

– Organima i službama Gradske uprave Prijedor
– Javnim ustanovama
– Institucijama
– a/a

Broj: 02-sl-51/20
Datum: 21.05.2020. godine

KOMANDANT
Milenko Đaković

Comments are closed.