Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora – 22.03.2020.

GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 22.03.2020. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi sljedeće:

ZAKLjUČKE

1. Na području grada Prijedora do sada je potvrđen jedan slučaj oboljenja od novog korona virusa. U kućnoj izolaciji i pod zdravstvenim nadzorom je 847 lica a za 17 osoba je prestao zdravstveni nadzor.
2. Apeluje se na građane na teritoriji grada Prijedora da u potpunosti poštuju mjere donesene od strane Republičkog štaba za vanredne situcije a odnose se na zabranu kretanja licima sa navršenih 65 i više godine života i zabranu kretanja na javnim površinama svih lica u vremenu od 20:00 do 05:00 časova. Ove mjere stupile su na snagu dana 21.03.2020. godine od 20:00 časova.
3. Zadužuju se nadležni inspekcijki i kontrolni organi Gradske uprave Prijedor da u saradnji sa crkvenim vlastima i vjerskim zajednicama u potpunosti sprovedu Zaključak Republičkog štaba za vanredne situacije koji se odnosi na ograničenje okupljanja u vjerskim objektima kako bi se bogosluženja i bogoslužbene radnje prilagodine mjerama prevencije i širenja novog korona virusa.
4. Nalaže se svim javnim ustanovama i pravnim licima da nastave sa redovnim sprovođenjem mjera javne higijene, i čišćenja i dezinfekcije vlastitih prostorija.
5. Zadužuje se JZU Dom zdravlja Prijedor da pruži podršku JZU Bolnica „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor na preduzimanju mjera radi stavljanja kompletnog objekta psihijatrije u Prijedoru u funkciju zdravstvenog zbrinjavanja lica koja su stavljena pod zdravstveni nadzor i izolaciju radi sprečavanja pojave i širenja novog korona virusa.
6. Naređuje se svim pravnim licima koja vrše javni prevoz da isti regulišu da u udarnim terminima od 05 do 08 i od 14 do 16 časova vrše prevoz sa svim mogućim kapacitetima, da se ne stvaraju gužve u autobusima, a sve ostale linije se privremeno zaustavljaju.
7. Nalaže se svim javnim ustanovama i trgovinskim centrima da na ulazu u objekte obezbijede sprovođenje mjera dezinfekcije lica koja ulaze u te objekte.
8. Svim subjektima i pravnim licima kojima je radno vrijeme ranijim zaključcima Gradskog štaba za vanredne situacije bilo ograničeno do 20:00 časova i do 22:00 da se od 23.03.2020. godine radno vrijeme ograničava do 18:00 časova.
9. Od strane inspekcijskih i nadzornih organa Gradske uprave Prijedor uočene su pojave nepoštivanja naređenih mjera zabrane okupljanja i naloženih mjera za lica pod zdravstvenim nadzorom, zbog toga Gradski štab za vanredne situacije apeluje na građane da se u potpunosti pridržavaju svih naređenih i preporučenih mjera jer će nadležni inspekcijski organi strogo primjenjivati zakonom predviđene kaznene odredbe kako bi se u što efikasnije sprovodile mjere za sprečavanje pojave i širenja novog korona virusa.
10. Zabranjuje se paljenje korova, i drugog poljoprivrednog otpada i svih vrsta vatre na otvorenom bez predhodnog obavještavanja i saglasnosti Teritorijalne vatrogasne jedinice Prijedor

Broj: 02-sl-3/20
Datum: 22.03.2020. godine

KOMADANT
Milenko Đaković

Comments are closed.