Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora – 22.04.2020.

GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 22.04.2020. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi sljedeće:

ZAKLjUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:

1. Na području grada Prijedora u odnosu na prethodni dan nije registrovan ni jedan novi slučaj sa pozitivnim testom na korona virus. Pod zdravstvenim nadzorom u kućnoj izolaciji je 57 lica, a zdravstveni nadzor je prestao za 1200 lica. U formiranom karantinu u Hotelu „Prijedor“ trenutno je smješteno 16 lica.
U bolnicu „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor radi liječenja su smještene tri osobe sa utvrđenim oboljenjem od novog virusa korona, od kojih su dvije osobe iz Oštre Luke.
2. Dana 21.04.2020. godine izvršena je periodična-sedmična dezinfekcija javnih površina – ulica i trgova u centralnoj zoni grada Prijedora i naseljima Ljubija i Gomjenica. Ova aktivnost je izvršena upotrebom 3 cisterne kojima je pod visokim pritiskom uz upotrebu dezinfekcionog sredstva izvršena dezinfekcija ulica i javnih površina.
3. Gradskom štabu za vanredne situacije od strane „Vodovod“ a.d. Prijedor dostavljen je izvještaj o primjeni mjera na sprečavanju širenja novog virusa korona kroz sprovođenje mjera dezinfekcije prostorija i objekata ove ustanove, kao i dezinfekciji objekata i sistema za vodosnabdjevanje Crno vrelo, a kojima upravlja Vodovod a. d. Prijedor.
4. GO Crvenog krsta Prijedor će izvršiti podjelu 1400 zaštitnih maski koje su dostavljene od strene Crvenog krsta Republike Srpske. Ova zaštitna sredstva će biti podijeljena po mjesnim zajednicama penzionerima koji nisu članovi Udruženja penzionera Prijedor.
5. Mjere i preporuke Gradskog štaba za vanredne situacije se dobro poštuju, a nadležne institucije, kao i nadležni inspekcijski organi preduzimaju mjere naložene od strane Gradskog štaba za vanredne situacije.
6. Štab će i dalje aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaključke i usmjeravati rad nadležnih službi.

Naredbe, zaduženja i preporuke:

1. Zbog pojave značajnijeg broja lica sa pozitivnim testom na virus korona na području opštine Oštra Luka, obavezuju se svi subjekti uključeni u sprovođewe mjera sprečavanja pojave i širenja novog virusa korona na području grada Prijedora da pruže neophodnu pomoć institucijama i građanima opštine Oštra Luka radi efikasnijeg sprečavanja širenja virusa korona na području ove Opštine.
2. Izvršiti dezinfekciju javnih površina na području opštine Oštra Luka i izvršiti dostavu neophodnog broja zaštitnih maski institucijama na području ove Opštine.
Nosilac aktivnosti: Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko stambene poslove Gradske uprave Prijedor.
3. Preporučuje se „Vodovodu“ a.d. Prijedor da nastavi sa kontinuiranim mjerama dezinfekcije i kontrole higijenske ispravnosti vode za piće, kao i da nastavi sa redovnim i periodičnim mjerama dezinfekcije objekata koji su u funkciji vodosnabdjevanja područja grada Prijedora.

Za realizaciju ovih zaključaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva, javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

DOSTAVLjENO:

– Organima i službama Gradske uprave Prijedor
– Javnim ustanovama
– Institucijama
– a/a

Broj: 02-sl-32/20
Datum: 22.04.2020. godine

KOMANDANT
Milenko Đaković

Comments are closed.