Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora – 22.05.2020.

GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 22.05.2020. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slijedeće:

ZAKLjUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:

1. Na području grada Prijedora u posljednja 24 sata registrovan je još jedan slučaj sa pozitivnim testom na korona virus, tako da je trenutno 24 lica sa pozitivnim testom na virus korona. Do sada se 15 lica oporavilo od oboljenja uzrokovanog virusom korona, a 8 lica je preminulo. Pod zdravstvenim nadzorom – u kućnoj izolaciji je 78 lica. Zdravstveni nadzor je prestao za 1826 lica. U bolnicu „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor radi liječenja smješteno je 17 lica sa utvrđenim oboljenjem od novog virusa korona od kojih su 12 lica iz Prijedora, dva lica iz Oštre Luka i po jedno lice iz Novog Grada, Kozarske Dubice i Kostajnice.
2. Dana 21.05.2020. godine Skupština Republike Srpske je donijela odluku o ukidanju vanrednog stanja na području Republike Srpske koje je bilo proglašenio dana 28.04.2020. godine.
3. Sve mjere donesene od strane Republičkog štaba za vanredne situacije, a koje isti nije ukinuo svojim zaključkom ostaju na snazi.
4. Dana 21.05.2020. godine Tim za upravljanje karantinima na području grada Prijedora podnio je Gradonačelniku grada Prijedora Izvještaj o radu karantina za smještaj lica na području grada Prijedora.
5. U toku dana 22.05.2020. godine JZU bolnica „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor će preuzeti respiratore (tri transportna i jedan klinički respirator) koji su uplaćeni od strane privrednih subjekata na području grada Prijedora. JZU bolnici „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor je putem Gradske organizacije Crvenog krsta Prijedor Udruženje građana iz Švicarske doniralo 28 kreveta i 28 dušeka.
6. Svi subjekti uključeni u sprovođenje mjera zaštite i sprečavanja širenja novog virusa korona na području grada Prijedora izvršavaju zadatke, mjere i preporuke date od starne Gradskog štaba za vanredne situacije.
7. Štab će i dalje aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaključke i usmjeravati rad nadležnih službi.

Naredbe, zaduženja i preporuke:

1. Obavezuju se sva pravna lica, preduzetnici i fizička lica na području grada Prijedora da se u potpunosti pridržavaju mjera i obaveza koje su donesene od strane Republičkog i Gradskog štaba za vanredne situacije.

Za realizaciju ovih zaključaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva , javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

DOSTAVLjENO:

– Organima i službama Gradske uprave Prijedor
– Javnim ustanovama
– Institucijama
– a/a

Broj: 02-sl-52/20
Datum: 22.05.2020. godine

KOMANDANT
Milenko Đaković

Comments are closed.