Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora – 23.04.2020.

GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 23.04.2020. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi sljedeće:

ZAKLjUČKE

1. Na području grada Prijedora u posljednja 24 sata je registrovano još dvoje lica sa pozitivnim testom na korona virus, tako da je trenutno 6 lica sa pozitivinim testom na korona virus. Pod zdravstvenim nadzorom u kućnoj izolaciji je 65 lica, a zdravstveni nadzor je prestao za 1207 lica. U formiranom karantinu u Hotelu „Prijedor“ trenutno je smješteno 20 lica. U bolnicu „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor je radi liječenja smješteno 6 osoba sa utvrđenim oboljenjem od novog virusa korona, od kojih je 5 osoba iz opštine Oštra Luka.
2. Dana 22.04.2020. godine Republički štab za vanredne situacije donio je Zaključak o dozvoli kretanja od mjesta prebivališta do Donje Gradine. Ovim zaključkom se dozvoljava licima koja imaju pozivnicu da dana 26.04.2020. godine prisustvuju Danu sjećanja na žrtve ustaškog zločina-genocida u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu Donja Gradina. Ova lica su dužna da se pridržavaju socijalne distance i drugih mjera propisanih radi sprečavanja širenja virusa korona.
3. Dana 22.04.2020.godine izvršena je periodična-sedmična dezinfekcija javnih površina – ulica i trgova u naseljima Omarska, Tukovi, Gomjenica, Pećani, Raškovac, Urije, Čirkin Polje kao i na području opštine Oštra Luka. Ova aktivnost je izvršena upotrebom 6 cisterni u vlasništvu JP „Komunalne usluge“ a.d. Prijedor, Rudnika „ArcelorMittal“ Prijedor i preduzeća „Niskogradnja Marjanović“ d.o.o Prijedor, kojima je pod visokim pritiskom uz upotrebu dezinfekcionog sredstva izvršena dezinfekcija ulica i javnih površina.
4. Dana 22.04.2020 godine organizovan je i izvršen prevoz 7 lica – građana grada Prijedora sa graničnog prelaza Rača i sa graničnog prelaza Ivanjica kod Trebinja. Ova lica su smještena u karantin u Hotelu „Prijedor“ u Prijedoru.
5. Mjere i preporuke Gradskog štaba za vanredne situacije se dobro poštuju, a nadležne institucije, kao i nadležni inspekcijski organi preduzimaju mjere naložene od strane Gradskog štaba za vanredne situacije.
6. Štab će i dalje aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaključke i usmjeravati rad nadležnih službi.

Za realizaciju ovih zaključaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva, javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

DOSTAVLjENO:

– Organima i službama Gradske uprave Prijedor
– Javnim ustanovama
– Institucijama
– a/a

Broj: 02-sl-33/20
Datum: 23.04.2020. godine

KOMANDANT
Milenko Đaković

Comments are closed.