Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora – 24.04.2020.


GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 24.04.2020. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi sljedeće:

ZAKLjUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:

1. Na području grada Prijedora u odnosu na prethodni dan nije registrovan ni jedan novi slučaj sa pozitivnim testom na korona virus, tako da je trenutno 6 lica sa pozitivinim testom na korona virus. Pod zdravstvenim nadzorom u kućnoj izolaciji je 67 lica, a zdravstveni nadzor je prestao za 1215 lica. U formiranom karantinu u Hotelu „Prijedor“ trenutno je smješteno 27 lica. U JZU bolnicu „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor radi liječenja smješteno je 6 osoba sa utvrđenim oboljenjem od novog virusa korona, od kojih je 5 osoba iz opštine Oštra Luka.
2. U toku prethodnog dana izvršena je dezinfekcija ulaza i stubišta u stambene zgrade na području naselja Pećani, Raškovac i Prijedor-centar, a od strane „Komunalne usluge“ a.d. Prijedor izvršeno je pranje i dezinfekcija javnih površina na području grada Prijedora. U aktivnostima dezinfekcije ulaza i stubišta stambenih zgrada učestvovali su pripadnici Odjeljenja za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko stambene poslove Gradske uprave Prijedora, te pripadnici Volonterskog servisa Prijedor.
3. Gradskoj organizaciji Crvenog krsta Prijedor je od strane Crvenog krsta Republike Srpske dostavljeno 30 paketa sa hranom koji su donacija Crvenog polumjeseca Kuvajta. Ovi paketi će prema odluci Koordinacionog tijela za pomoć ugroženom stanovništvu biti dostavljeni ugroženim kategorijama stanovništva.
4. Mjere i preporuke Gradskog štaba za vanredne situacije se dobro poštuju, a nadležne institucije kao i nadležni inspekcijski organi preduzimaju mjere naložene od strane Gradskog štaba za vanredne situacije.
5. Štab će i dalje aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaključke i usmjeravati rad nadležnih službi.

Naredbe, zaduženja i preporuke:

1. Obavezuju se svi subjekti, fizička i pravna lica da u potpunosti poštuju obaveze, zabrane i ograničenja koja su data Zaključcima Republičkog štaba za vanredne situacije koji su doneseni dana 13.04.2020. godine, a koji se odnose prije svega na zabranu kretanja svim licima izvan njihovog mjesta boravka u vremenu od subote u 12,00 do nedjelje u 18,00 časova.
2. Upozoravaju se građani na području grada Prijedora da u potpunosti ispoštuju donesene zaključke Republičkog i Gradskog štaba za vanredne situacije o zabrani okupljanje građana tokom vikenda na izletištima, javnim površinama, sportsko – rekreativnim površinama i drugim lokacijama u prirodi kako bi se dao doprinos sprečavanju pojave i širenja novog virusa korona.
3. Tokom sljedećeg vikenda izvršiti periodičnu-sedmičnu dezinfekciju javnih objekata i sredstava javnog prevoza na području grada Prijedora.

Nosilac aktivnosti: Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko stambene poslove.

Za realizaciju ovih zaključaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva, javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

DOSTAVLjENO:

– Organima i službama Gradske uprave Prijedor
– Javnim ustanovama
– Institucijama
– a/a

Broj: 02-sl-34/20
Datum: 24.04.2020. godine

KOMANDANT
Milenko Đaković

Comments are closed.