Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora – 25.03.2020.

GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 25.03.2020. godine u 10:00 časova Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi sljedeće:

ZAKLJUČKE

1. Na području grada Prijedora nema novih registrovanih slučajeva pojave oboljenja od novog korona virusa. U kućnoj izolaciji i pod zdravstvenim nadzorom je 964 lica, a za 26 osoba je prestao zdravstveni nadzor.

2. Formira se tim za upravljanje i nadzor u karantinu koji je uspostavljen Zaključkom Gradskog štaba za vanredne situacije, donesenim dana 22.03.2020. godine koji čine predstavnici: Civilne zaštite Grada Prijedora, Higijensko epidemiološke službe Doma zdravlja Prijedor i Policijske uprave Prijedor. Zadužuju se navedene institucije da odrede svoje predstavnike koji čine Tim za upravljanje i nadzor u karantinu.

3. Svi nadležni subjekti uključeni u sprovođenje mjera sprečavanja i širenja novog korona virusa na području grada Prijedora sprovode mjere naložene od strane Gradskog štaba za vanredne situacije.

4. Zadužuje se GO Crvenog krsta Prijedor da intenzivira aktivnosti dostave najneophodnijih artikala socijalno ugroženim licima i drugim licima u stanju potrebe.

5. Obavezuju se sve javne ustanove i drugi subjekti zaduženi za sprovođenje mjera sprečavanja i širenja novog korona virusa na području grada Prijedora da u potpunosti sprovedu Zaključke donesene od strane Republičkog štaba za vanredne situacije, kao i Zaključke donesene od strane Gradskog štaba za vanredne situcije.

Broj: 02-sl-13/20
Datum: 25.03.2020. godine

KOMADANT
Milenko Đaković

Comments are closed.