Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora – 26.05.2020.

GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 26.05.2020. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slijedeće:

ZAKLjUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:

1. Na području grada Prijedora u posljednja 24 sata nije registrovan ni jedan slučaj sa pozitivnim testom na korona virus, tako da je trenutno 23 lica sa pozitivnim testom na virus korona. Do sada se 18 lica oporavilo od oboljenja uzrokovanog virusom korona, a 11 lica je preminulo. Pod zdravstvenim nadzorom – u kućnoj izolaciji je 56 lica. Zdravstveni nadzor je prestao za 1860 lica. U bolnicu „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor – COVID odjeljenje radi liječenja smješteno je 16 lica sa utvrđenim oboljenjem od novog virusa korona od kojih su 13 lica iz Prijedora, i po jedno lice iz Novog Grada, Kozarske Dubice i Kostajnice.
2. Dana 25.05.2020. godine Republički štab za vanredne situacije je donio Zaključak br.39-1/20 kojim se zabranjuju javna okupljanja u grupama većim od 50 lica na javnom mjestu i do 08.06. 2020. godine se zabranjuju takmičarske aktivnosti sportskih organizacija, a dozvoljava rad bazenima sa „wellnes“ i spa centrima posebno i u sklopu ugostiteljskih objekata za smještaj. Ovim Zaključkom se organi lokalne samouprave koji vrše javna ovlaštenja obavezuju da organizuju svoj rad uz obavezu da ograniče broj lica koja istovremeno mogu da uđu i borave u prostorijama organa, obezbijede održavanje rastojanja između građana u zatvorenom prostoru od najmanje dva metra uz preduzimanje mjera dezinfekcije i pojačane higijene. Ove uslove je neophodno obezbijediti i u šalter salama i matičnim službama, a uz obezbjeđenje fizičke providne barijere na radnom mjestu koja pruža dovoljnu zaštitu zaposlenom i korisniku.
3. Dana 25.05.2020.godine Republički štab za vanredne situacije je donio Zaključak br.39-2/20 kojim se produžava organizovanje vaspitno obrazovnog rada na daljinu do 08.06.2020.godine i produžava primjena zaključka kojim su utvrđene obaveze javnih zdravstvenih ustanova – bolnica u Republici Srpskoj o obaveznom sprovođenju mjera reagovanja na bolesti izazvane virusom korona.
4. Dana 25.05.2020.godine Republički štab za vanredne situacije je donio Zaključak br.39-3/20 kojim se obavezuju svi domovi zdravlja u Republici Srpskoj da sve raspoložive kapacitete uključe u prevenciju širenja virusa korona , da sa svojih 50% kapaciteta organizuju pružanje specijalističkih zdravstvenih usluga, da prioritetno sprovode epidemiološke ankete svih lica koja su bila u kontaktu sa zaraženim osobama.
5. Dana 25.05.2020.godine Republički štab za vanredne situacije je donio Zaključak br.39-4/20 kojim prestaje primjena zaključka o regulisanju radnog vremena zdravstvenih ustanova – apoteka u Republici Srpskoj.
6. Dana 25.05.2020.godine Republički štab za vanredne situacije je donio Zaključak br.39-7/20 kojim se JZU Bolnica „Dr Mladen Stojanović“donira 1200 direktnih antigenskih testova za dokazivanje novog virusa korona.
7. Dana 25.05.2020.godine Tim za dezinfekciju Gradske uprave Prijedor izvršio je periodičnu – sedmičnu dezinfekciju javnih ustanova na području grada Prijedora.

Naredbe, zaduženja i preporuke

1. Obavezuju se sva pravna lica, preduzetnici i fizička lica na području grada Prijedora da se u potpunosti pridržavaju mjera zaštite utrđenih zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije br.39-1/20 od 25.05.2020. godine kojim se zabranjuju javna okupljanja u grupama većim od 50 lica na javnom mjestu, zabranjuju takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i određuju uslovi za rad organa i subjekata koji vrše javna ovlaštenja.
2. Obavezuju se javne zdravstvene ustanove, na području grada Prijedora da se u potpunosti pridržavaju Zaključaka Republičkog štaba za vanredne situacije kojim su utvrđene obaveze ovih ustanova u obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona.
3. Obavezuju se kontrolni i nadzorni organi na području grada Prijedora da vrše redovne kontrole subjekata kojima je odobreno obavljanje djelatnosti u cilju obaveznog sprovođenja mjera propisanih u Uputstvu JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ za sprečavanje pojave i širenja virusa korona na radnom mjestu.

Za realizaciju ovih zaključaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva, javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

DOSTAVLjENO:

– Organima i službama Gradske uprave Prijedor
– Javnim ustanovama
– Institucijama
– a/a

Broj: 02-sl-54/20
Datum: 26.05.2020. godine

KOMANDANT
Milenko Đaković

Comments are closed.