Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora – 27.04.2020.

GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12) i člana 12. stav 3. Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 27.04.2020. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slijedeće:

ZAKLjUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:

1. Na području grada Prijedora u odnosu na prethodni dan nije registrovan ni jedan novi slučaj sa pozitivnim testom na korona virus tako da je trenutno 9 lica sa pozitivnim testom na korona virus. Pod zdravstvenim nadzorom u kućnoj izolaciji je 53 lica, a zdravstveni nadzor je prestao za 1252 lica. U formiranom karantinu u Hotelu „Prijedor“ trenutno je smješteno 37 lica. U bolnicu „Doktor Mladen Stojanović“ Prijedor radi liječenja smješteno je 5 osoba sa utvrđenim oboljenjem od novog virusa korona, od kojih je 4 osobe iz opštine Oštra Luka i 1 u izolaciji.
2. Dana 27.04.2020. godine Republički štab za vanredne situacije donio je zaključke prema kojima mjere donesene zbog sprečavanja širenja novog virusa korona produžavaju do 11. maja, s tim što se od 28.04.2020. godine osobama starijim od 65 godine dozvoljava šetnja svaki dan od ponedeljka do petka od 07:00 – 10:00 časova uz primjenu svih mjera zaštite.
3. Ovim zaključkom se dozvoljava rad slijedećih subjekata;

– Šalter sala svih javnih uprava od 7:00- 15:00 časova.
– Rad kuhinja i dostava hrane i pića, kao i šalterska prodaja bez konzumiranja unutar prostorije gdje se prodaje.
– Uslužne radnje kao što su autopraone, hemijske čistione, sa početkom od 28.04.2020. godine u periodu od 07:00-19:00 časova.
– Radnje sa informatičkom opremom, saloni namještaja, muzeji, biblioteke, osim frizerskim i kozmetičkih salona.
– Trgovine koje se ne bave prehrambenom robom, a nalaze se u tržnom centru nije dozvoljen rad do 01. maja.
– Od 01. maja omogućiti rad i tržnim centrima, a poslovanje dječijih igraonica, ugostiteljskih objekata i bioskopa neće biti moguće.
– Od 01. maja počeće sa radom i stočna pijaca.
– Od 01. maja u bolnicama vratiće se specijalističke ambulante sa 50% kapaciteta.

4. Dana 25.04.2020. godine preduzete su aktivnosti na periodičnoj-sedmičnoj dezinfekciji objekata javnih ustanova na području grada Prijedora. Završena je dezinfekcija ulaza i stubišta u stambenim zgradama na području grada Prijedora. Završena je dezinfekcija javnih površina u opštini Oštra Luka. U ovu aktivnost su uključeni pripadnici Odelenja za saobraćaj, stambeno komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove Gradske uprave Prijedor, pripadnici Volonterskog servisa Prijedor, Komunalne usluge a.d. Prijedor i Niskogradnja Marjanović.
5. Prema informacijama dobijenim od strane Odjeljenja za privredu i poljoprivredu na skladištima trgovinskih centara na području grada Prijedora ima dovoljna količina svih roba, a snabdijevanje novim količinama roba je uredno.
6. Dana 21.04.2020. godine od strane JZU Institut za javno zdravstvo Narodnoj biblioteci „Ćirilo i Metodije“ Prijedor dostavljena je Preporuka za rad Biblioteka u vezi sa COVID-19 pandemije. Nakon obraćanja direktora Narodne biblioteke „Ćirilo i Metodije“ Gradskom štabu za vanredne situacije date su preporuke ovoj ustanovi o organizovanju zatvorenog tipa rada, uz primjenu odgovarajućih mjera zaštite radi sprečavanja širenja virusa korona.
7. Mjere i preporuke Gradskog štaba za vanredne situacije se dobro poštuju, a nadležne institucije kao i nadležni inspekcijski organi preduzimaju mjere naložene od strane Gradskog štaba za vanredne situacije.
8. Štab će i dalje aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaključke i usmjeravati rad nadležnih službi.

Naredbe, zaduženja i preporuke:

1. Obavezuju se svi subjekti i sva fizička i pravna lica na području Grada Prijedora da se u potpunosti pridržavaju mjera i obaveza utvrđenih Zaključcima Republičkog štaba za vanredne situacije koji su doneseni dana 27.04.2020. godine.
2. Mjere zabrane javnog okupljanja, zabrane i ograničenja rada, kao i mjere obaveznog korištenja zaštitnih sredstava za fizička i pravna lica na području grada Prijedora, koje su ranije donesene od strane Gradskog štaba za vanredne situacije, a koje nisu obuhvaćeni Zaključcima Republičkog štaba za vanredne situacije koji su doneseni dana 27.04.2020. godine ostaju na snazi i primjenjivaće se do 11.05.2020. godine.
3. Obavezuju se svi pravni subjekti kojima se od 28.04.2020. godine dozvoljava rad, da prije početka rada izvrše dezinfekciju kompletnog objekta, a da se prilikom rada u potpunosti pridržavaju propisanih mjera zaštite radi sprečavanja širenja novog virusa korona.
4. Obavezuje se Odjeljenje za opštu Gradske uprave Prijedor da obezbijedi rad šalter sale u periodu od 07:00-15:00 časova.

Za realizaciju ovih zaključaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva, javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

DOSTAVLjENO:

– Organima i službama Gradske uprave Prijedor
– Javnim ustanovama
– Institucijama
– a/a

Broj: 02-sl-35/20
Datum: 27.04.2020. godine

KOMANDANT
Milenko Đaković

Comments are closed.