Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora – 28.05.2020.

GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 28.05.2020. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slijedeće:

ZAKLjUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:

1. Na području grada Prijedora u posljednja 24 sata nije registrovan ni jedan slučaj sa pozitivnim testom na korona virus, tako da je trenutno 22 lica sa pozitivnim testom na virus korona. Do sada se 19 lica oporavilo od oboljenja uzrokovanog virusom korona, a 11 lica je preminulo. Pod zdravstvenim nadzorom – u kućnoj izolaciji je 49 lica. Zdravstveni nadzor je prestao za 1868 lica. U bolnicu „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor – COVID odjeljenje radi liječenja smješteno je 15 lica sa utvrđenim oboljenjem od novog virusa korona od kojih su 12 lica iz Prijedora, i po jedno lice iz Novog Grada, Kozarske Dubice i Kostajnice.
2. Sve mjere donesene od strane Republičkog i Gradskog štaba za vanredne situacije radi sprečavanja pojave i širenja bolesti izazvane novim virusom korona se dobro poštuju, a subjekti uključeni u sprovođenje mjera zaštite i sprečavanja širenja novog virusa korona na području grada Prijedora izvršavaju zadatke, mjere i preporuke date od starne Gradskog štaba za vanredne situacije.
3. Štab će i dalje aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaključke i usmjeravati rad nadležnih službi.

Naredbe, zaduženja i preporuke:

1. Odobrava se održavanje manifestacije pod nazivom „Dani jagode – Prijedor 2020.godine“, u periodu od 30.05. do 07.06. 2020. godine, na malom gradskom trgu, uz poštovanje zaključaka Republičkog i Gradskog štaba za vanredne situacije koje se odnose na obavezno sprovođenje mjera zaštite i mjera za sprečavanje pojave i širenja bolesti izazvane novim virusom korona, kao i uputstava i preporuka JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“.

Za realizaciju ovih zaključaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva , javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

DOSTAVLjENO:

– Organima i službama Gradske uprave Prijedor
– Javnim ustanovama
– Institucijama
– a/a

Broj: 02-sl-55/20
Datum: 28.05.2020. godine

KOMANDANT
Milenko Đaković

Comments are closed.