Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora – 29.05.2020.

GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 29.05.2020. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slijedeće:

ZAKLjUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:

1. Na području grada Prijedora u posljednja 24 sata registrovana su još dva slučaja sa pozitivnim testom na korona virus, tako da je trenutno 24 lica sa pozitivnim testom na virus korona. Do sada se 19 lica oporavilo od oboljenja uzrokovanog virusom korona, a 11 lica je preminulo. Pod zdravstvenim nadzorom – u kućnoj izolaciji je 44 lica. Zdravstveni nadzor je prestao za 1874 lica.
U Bolnicu „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor – COVID 19 odjeljenje radi liječenja smješteno je 16 lica sa utvrđenim oboljenjem od novog virusa korona od kojih su 13 lica iz Prijedora, i po jedno lice iz Novog Grada, Kozarske Dubice i Kostajnice.
2. Dana 28.05.2020. godine Higijesko – epidemiološka služba Doma zdravlja Prijedor izvršila je testiranje na novi virus korona 80 studenata sa područja grada Prijedora radi prijema u Studentski dom „Nikola Tesla“ Banja Luka.
3. Svi subjekti uključeni u sprovođenje mjera zaštite i sprečavanja širenja novog virusa korona na području grada Prijedora izvršavaju zadatke, mjere i preporuke date od starne Gradskog štaba za vanredne situacije.
4. Štab će i dalje aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaključke i usmjeravati rad nadležnih službi.

Naredbe, zaduženja i preporuke:

1. Obavezuju se svi poslovni subjekti na području grada Prijedora da se pri obavljanju svoje poslovne djelatnosti u potpunosti pridržavaju mjera zaštite i mjera za sprečavanje pojave i širenja novog virusa korona koje su utvrđene Uputstvom za sprečavanje pojave širenja novog virusa korona na radnom mjestu izdatom od strane JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“.

Za realizaciju ovih zaključaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva , javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

DOSTAVLjENO:

– Organima i službama Gradske uprave Prijedor
– Javnim ustanovama
– Institucijama
– a/a

Broj: 02-sl-56/20
Datum: 29.05.2020. godine

KOMANDANT
Milenko Đaković

Comments are closed.