I u Prijedoru nove stambene jedinice

Opstina PrijedorNa osnovu potpisanog protokola sa Vladom Republike Srpske opštini Prijedor pripadaju sredstva za izgradnju 130 stambenih jedinica i to 50 u 2008. godini, 40 u 2009. godini  te  isto toliko u 2010.godini, potvrdio je Mišo Rodić, načelnik Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu . Pored toga predviđena je i dodijela 313 bespovratnih sredstava za nabavku građevinskog materijala u iznosu do 8000 KM. „ Mi smo napravili rang listu i to su porodice poginulih i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte  kategorije, gdje se eventualno mogu dodati porodice koje preseljenjem dođu u Prijedor ili ukoliko neko iz boračke populacije promijeni kategoriju invaliditeta i dođe na listu do četvrte kategorije“. Opština Prijedor je budžetom planirala  600 000 KM za finansiranje projekta izgradnje   50 stanova, a predviđeno  je da se i za naredne dvije godine planiraju ista sredstva za izgradnju  još  po 40 stanova za pomenute kategorije.

Izvor: opstinaprijedor.org

Comments are closed.