Ili popis ne odgovara stvarnom stanju na terenu ili u Prijedoru nije bilo progona stanovništva

marko pavic

Predsjednik Demokratskog narodnog savzea /DNS/ i gradonačelnik Prijedora Marko Pavić izjavio je danas da primjeri iz Prijedora dokumentuju da su predstavnici Republike Srpske u pravu u sukobu dva entiteta o tome koje stanovnike treba popisati i priznati kao stalne stanovnike određenog grada ili BiH uopšte.

„Imamo sredina koje su izrazito bošnjačke. U Kamičanima je sada 28 stanovnika više nego 1991. godine, u Hrnićima sedam, a u Kozarcu 773 više nego 1991. godine“, rekao je Pavić na konferenciji za novinare u Prijedoru.

On je naveo da svako u Prijedoru zna da u Kozarcu, Kamičanima i Hrnićima sada nema stanovnika više nego 1991. godine, ali da, kad bi se gledao zvaničan popis iz 2013. godine, ispada da ih je više.

„I onda bi morale pasti, ako je ovo tačno, sve dosadašnje priče o progonu i slično. Ja mislim da niko nikoga ne treba da obmanjuje. Ja bih, kao gradonačečnik, volio da u Prijedoru ima što više naših sugrađana, ali isto tako bih volio da znam tačan podatak da naši planovi se mogu bazirati tačno na broju stanovnika koje imamo“, naveo je Pavić.

On je kazao da zbog toga treba ostati dosljedan u tome da se mora znati tačan broj stanovnika koji žive na određenom području da bi se mjere ekonomske politike, i sve druge državne mjere koje se moraju provoditi, primjenjivale na tačan broj stanovnika.

„U Kozarcu je 1991. godine bilo 4.045, a 2013. 4.818 stanovnika. To je praktično nemoguće i svako ko je jednom prošao kroz Kozarac zna da to nije tačno i statistika hoće da nas ubijedi u nešto što na terenu ne postoji“, naglasio je Pavić.

On je dodao da rezultati popisa nisu pitanje broj jedan u BiH nego je to reformska agenda, ali da nema ni reformske agende dok se ne usvoji popis jer se ne zna za koji broj stanovnika treba raditi i koje mjere preduzimati.

„Ovo jeste važno pitanje, ali mislim da je važno ne u sferi politike, iako se politika brine o njemu, nego u sferi ekonomije. Brojem stanovnika se ništa ne postiže. Nacionalna pripadnost ne može biti osnova za zapošljavanje niti osnova za bilo šta drugo. Na bazi broja pripadnika jedne ili druge nacije neće se ništa određivati“, zaključio je Pavić.

On očekuje da se dogovorom može postići konsenzus.

„To mora biti skoro, jer ne smije se otezati jer će nam to otezati druga pitanja iz reformske agende“, istakao je Pavić.

On je podjsetio da popis ima ekonomski, a ne politički karakter jer sve što se planira, planira se za određen broj stanovnika – i proizvodnja, i BDP, a BiH nema rezultate popisa i normalno je da ne može iskazati sve one kategorije koje su u Evropi priznate i koje se traže.

„Mi to do sada nismo mogli jer čak ni popis iz 1991. nikada nije usvojen ni na jednom organu. On je u nekom stadijumu bio kao i sada ovaj popis, znači i taj je pod znakom velikog pitanja“, dodao je Pavić.

Autor: SRNA

Comments are closed.