Imena ulica u novim naseljima

Skoro dvije stotine neimenovanih ulica u novim prijedorskim naseljima uskoro će dobiti svoja imena,potvrdio je predsjednik skupštinske Komisije za sprovođenje postupka utvrđivanja grba opštine, promjene naziva pojedinih ulica te utvrđivanje naziva neimenovanih ulica u naseljima Milenko Radivojac.On je potvrdio da je komisija jednoglasno usvojila prijedlog oko dvije stotine imena ulica u novim naseljima Orlovača, Topolik, Vrbice, Celuloza, aerodromsko i naselje Janjića pumpa, kao i petnaestak ulica na prigradskim naseljima Urije i Tukovi. „Ovo je bio veliki posao koji je komisija uradila, nakon 14 godina od kada nisu imenovani ili preimenovan nazivi prijedorskih ulica.U ovom poslu koji je trajao godinu dana, komisija je radila prema kriterijumima koje je usvojila Skupština opštine među kojima je najvažniji princip bio da nova imena ulica nikoga ne vrijeđaju“, rekao je Radivojac. On je dodao da je prilikom donošenja prijedloga imena ulica uspostavljena dobra saradnja sa stanovnicima tih naselja, kao i da će se ovaj prijedlog komisije naći pred odbornicima Skupštine opštine Prijedor već u oktobru, tako da će mnogi stanovnici Prijedora uskoro znati ime ulice u kojoj žive.
SRNA

Comments are closed.