Info štand o bitnim segmentima međuljudskih odnosa

Pod sloganom „Promovisanje značaja ljudskih odnosa“ radnici Centra za socijalni rad Prijedor, organizovali su info štand u cilju upoznavanja građana o bitnim segmentima međuljudskih odnosa.

Cilj je i jačanje socijalne mreže i podrške licima koja se nalaze u stanju socijalne potrebe.

– Mi u Centru za socijalni rad svakodnevno se susrećemo sa sve većim brojem starih lica koja nemaju adekvatno porodično staranje. Zato je fokus ove teme odnos društva prema starim licicma – istakao je Dejan Panić, socijalni radnik.

Milena Miodragović, dirtektorka Centa za socijalni rad Prijedor podsjetila je da je jedna od osnovnih potreba ljudi potreba za sigurnošću, ljubavi i za pripadnošću, kao i briga prema bližnjima.

Izvor: RTRS

Comments are closed.