Inicijativa za osnivanje Klastera za jačanje istraživanja i tehnološkog razvoja u oblasti medicine i zdravstvenih nauka u RS

U okviru evropskog konzorcijuma kojeg čine 23 institucije iz Španije, Njemačke, Italije, Mađarske, Rumunije iz Bosne i Herzegovine u realizaciji projekta AMI 4 EUROPE učestvuju: Agencija za ekonomski razvoj opštine Prijedor PREDA, Medicinski fakultet Univerziteta u Banja Luci, Europrojekt centar Banja Luka i Opšta bolnica Prijedor.
Projekat u okviru koga se osniva klaster je finansiran sredstvima Okvirnog programa 7 (FP7), specifični program “Regioni znanja” koji ima za cilj da ojača istraživački potencijal evropskih regiona, naročito podsticanjem i pružanjem podrške razvoju regionalnih “klastera zasnovanih na istraživanju” širom Evrope, zajedničkim učešćem univerziteta, istraživačkih institucija, preduzeća i regionalnih vlasti (tzv. „triple helix“).
Na osnovu dobijenih rezultata članovi Incijalnog odbora za formiranje klastera, koji čine predstavnici organizacija partnera na ovom projektu iz Republike Srpske, okončali su pripreme za osnivačku skupštinu “KLASTERA ZA JAČANJE ISTRAŽIVANJA I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA U OBLASTI MEDICINE I ZDRAVSTVENIH NAUKA”. Ciljevi klastera je jačanje istraživačko-razvojnih kapaciteta u oblasti medicine i zdravstvenih nauka, sa prioritetima u oblasti medicinskog imidžinga, biotehnologija, nanomedicine i informaciono-komunikacijskih tehnologija (IKT) u oblasti zdravstva. Namjera osnivača klastera je da navedeni cilj ostvari iniciranjem i učestvovanjem u zajedničkim projektima i ostvarivanjem saradnje između članica klastera i drugih zainteresovanih institucija, prvenstveno korišćenjem sredstava iz dostupnih EU programa za jačanje istraživačkih i razvojnih aktivnosti.
KONTAKT OSOBE: Zoran Dimitrijević – Agencija za ekonomski razvoj opštine Prijedor PREDA, Dalibor Drljača – EUROPROJEKT CENTAR Banja Luka, Mr sc. dr Ozren Kordić – Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Dr Siniša Mutić – Opšta bolnica Prijedor
U svrhu promocije aktivnosti klastera otvorena je i WEB stranica na kojoj možete naći i više informacija o projektu : www.rtdcluster-health.rs.ba .
PREDA-PD

Comments are closed.