Inspektori disciplinuju poreske obveznike

Poreska uprava Republike Srpske naplatila je tokom prva tri mjeseca ove godine po osnovu prinude od nekoliko preduzeća 2. 485.210 KM javnih prihoda, rekao je direktor PU RS Vlado Vrhovac. Vrhovac je na konferenciji za novinare u petak u Prijedoru naveo da je u RS pokrenuto 1 408 postupaka prinudne naplate neizmirenih poreza i doprinosa, ističući da su još mnogi u postupku rješavanja, bilo blokadom žiro-računa ili pljenidbom pokretne i nepokretne imovine. Vrhovac je najavio da će Odjeljenje za istražne i obavještajne radnje PU narednih dana na području prijedorske regije vršiti pojačanu kontrolu realne osnovice za isplatu plata, odnosno realne osnovice za obračun doprinosa. „PU je prepoznala e da veći broj poreskih obveznika vrši isplatu doprinosa na jednu osnovicu neto ličnih dohodaka, dok iz `crnih blagajni` razliku plata isplaćuje u kešu na koji, naravno, ne obračunava poreze i doprinose“, istakao je Vrhovac, naglašavajući da su ove aktivnosti usmjerene na povećanje naplate poreza i doprinosa. On je naveo da je u 2007. godini Odjeljenje za istrage PU tužilaštvima dostavilo 12 izvještaja na osnovu sumnje za utaju poreza i doprinosa u iznosu od 3,7 miliona KM, a ove godine podneseno je pet izvještaja u kojima je navedeno da je budžet oštećen za 746.000 KM. „Ovo nisu značajni iznosi, ali potvrđuju da se PU sve više osposobljava da dođe do novca koje poreski obveznici izvlače iz legalnih tokova“, naglasio je Vrhovac. PU RS do kraja marta ove godine prikupila je 422.790.444 KM javnih prihoda, što je za 33 odsto više nego u istom periodu prošle godine kada je prikupljeno 318.898.689 KM. Konferencija za štampu PU RS održana je u Područnom centru u Prijedoru, na kojoj je pomoćnik direktora Goran Kesić naveo da je na prijedorskom području za tri mjeseca ove godine prikupljeno 32.097.666 KM ili 23 odsto više u odnosu na isti period iz 2007. kada je naplaćeno 26.138.936 KM. „Po osnovu duga za indirektne poreze do 31. decembra 2005. naplaćeno je 339.723 KM“, rekao je Kesić, ističući da je po osnovu direktnih poreza, koji su u nadležnosti PU RS, prikupljeno 31.757.943 KM. Kesić je naglasio da je najznačajnije povećanje procenta naplate direktnih poreza ostvareno kod naplate poreza na dobit i to za 56, odsto, te naplate doprinosa za 28 odsto.

Izvor: Free radio

Comments are closed.