Intenzivirani radovi Gradske uprave

Ovih dana Gradska uprava Prijedor intenzivirala je radove na širem području Prijedora, aktivno se radi na asfaltiranju puteva u Aerodromskom naselju, Urijama, Donjoj Puharskoj, Čirkin Polju, Orlovači, Vrbicama, Topoliku, Janjića pumpi, Omarskoj, Pećanima, Puharskoj…

Najintenzivniji radovi su na teritoriji Mjesne zajednice Prijedor 2 (Urije i Aerodromsko naselje) gdje se trenutno radi na pripremi podloge za asfaltiranje u ulicama Milana Vrhovca, I. Mažuranića, M. Stojanovića, Proleterskih brigada, te u ulicama Vaska Pope, Jure Kaštelana, Dušana Kostića, Rasadnička, Pere Radetića, Blaže Koneckog, Mihalja Lalića, te dio ulice Rodoljuba Čolakovića.

Radovi se nastavljaju u ulicama Milana Četića, Branka Ćopića, Ljubijskog rudara.

U toku su radovi i na uspostavljanju sistema ulične rasvjete u ulicama Mihajla Lalića, Pere Radetića, Rodoljuba Čolakovića, Dušana Kostića, Jure Kaštelana, Miška Kranjeca i Vaska Pope u Aerodromskom Naselju.

Izvođači ovih radova su Niskogradnja Marjanović, Prijedorputevi i Elnos dok radove finansira Gradska uprava Prijedor.

Izvor: Gradska uprava Prijedor
Foto: GradPrijedor.com

Comments are closed.