Interetnički dijalog seminar NDC-a Prijedor

S ciljem poboljšanja interetničke komunikacije i međuentitetske saradnje u Prijedorskoj regiji, Nansen dijalog centar Prijedor je proteklog vikenda u Hotelu „Monument“ na Mrakovici organizovao napredni interetnički dijalog seminar za predstavnike fokus grupa iz 10 mutietničkih mjesnih zajednica Prijedora i 5 iz Sanskog Mosta. Na seminaru je bila organizovana i dijalog sesija sa predstavnicima Opštinskih vlasti Prijedora i Sanskog Mosta na kojoj su učestvovali: dr. Azra Pašalić, predsjednica Skupštine Opštine Prijedor, Đorđo Jež iz Službe za koordinaciju rada MZ u Prijedoru, Dragan Mamić u vezi pitanja mladih te Višnja Jolić iz kabineta načelnika opštine Sanski Most, Besim Šekić iz Službe za koordinaciju rada MZ u opštini Sanski Most i Sajid Ramić u vezi pitanja mladih.
Kako je rekla Tanja Milovanović iz NDC-a Prijedor ovaj dijalog seminar je organizovan sa ciljem razmjene iskustava u funkcionisanju službi mjesnih zajednica u ovim opštinama. „Na osnovu inputa učesnika ovih seminara, potrebe dijaloga između predstavnika vlasti Prijedora i Sanskog Mosta sa predstavnicima savjeta/vijeća MZ organizovali smo jednu ovakvu dijalog sesiju, da se svi glasovi čuju, da uputimo pitanja jedni drugima i da komuniciramo o svemu što je interesantno za funkcionisanje ovih službi“, rekla je Milovanovićeva dodavši da je ovaj seminar dio trogodišnjeg projekta NDC Prijedor sa ciljem promocije interetničke komunikacije i međuentitetske saradnje u Prijedorskoj regiji sa foukusom na ove 2 opštine. Besim Šekić, koordinator za rad sa mjesnim zajednicama u opštini Sanski Most je istakao da je ovaj seminar i okrugli sto prava prilika za dijalog, prilika da se razmijene mišljenja o organizaciji i načinu funkcionisanja, pogotovo što se radi se o 2 kocepta MZ u 2 entiteta i sa različitim rješenjima.
„Ovo je prilika da se iznesu određene specifičnosti rada mjesnih zajednica u našoj opštini koje bi se mogle primijeniti u Prijedoru i obratno. Te specifičnosti daju napredak i predstavljaju primjer dobre prakse“, rekao je Šekić. Azra Pašalić, predsjednica SO Prijedor je potvrdila da se na dosadašnjim seminara pokazala želja učesnika da se radi zajedno sa predstavnicima vlasti i da to bude na zajedničkom seminaru. „Ta činjenica je bitna jer ljudi obično kritikuju vlast a ona kaže da su građani krivi. Mi smo sada otvorili dijalog između vlasti i građana i uspostavili neku vrstu partnerskog odnosa. Sa pozicije vlasti pokazali smo otvorenost i dijalog u čemu nam je pomogao Nansen dijalog centar, gdje smo naučili da sarađujemo svi zajedno i da su sva vrata otvorena. U Prijedoru imamo dobar primjer Službe za MZ preko koje dolaze mnoge informacije i pitanja u vezi problema i potreba samih građana“, dodala je Pašalićeva. Ovaj projekat NDC-a Prijedor finansira Ministarstvo inostranih poslova Kraljevine Norveške.

Comments are closed.