Intervencije deminera na 117 lokacija u toku godine

Deminerski tim Republičke uprave Civilne zaštite je tokom 2008. godine intervenisao 117 puta na području Prijedora na neutralisanju odbačenih minsko-eksplozivnih sredstava. Na prijavljenim lokacijama uništeno je 175 ručnih bombi, 58 tromblona, 33 zolje, pet minobacačkih granata, dvije protivpješadijske mine, 300 grama „TNT“ eksploziva, osam raznih upaljača i oko 8 000 komada municije različitog kalibra. Stručni saradnik u Opštinskom štabu Civilne zaštite Draško Ðenadija rekao je da je ovo rekordan broj intervencija u odnosu na prethodne godine kada je posjedovanje nelagalnog naoružanja bilo amnestirano. U 2007. godini demineri su od odbačenih minsko-eksplozivnih sredstva očistili 82 lokacije.

Comments are closed.