Islamska zajednica štiti mezarje u Raškovcu

Najava preduzeća Rudnici željezne rude „Ljubija“ iz Prijedora da će na lokalititu „Zelene pijace“ u prijedorskim naseljima Raškovac i Pećani graditi stambeno-poslovni objekat izazvala je reagovanje ne samo piljara i vlasnika štandova, već i Islamske zajednice. Predsjednik Medžlisa Islamske zajednice Prijedor Sudbin Musić rekao je novinarima da ne mogu udovoljiti zahtijevu „Ljubije“ i ukloniti sedam nišana iz mezarja koje se graniči sa „Zelenom pijacom“, kako bi preduzeće počelo pripremne radove, obrazlažući da za to nemaju mandat, jer je parcela gruntovno uknjižena kao vakufsko zemljište. „`Ljubija` u svom dopisu traži da uklonimo nišane, jer je zemlja na kojoj se nalazi groblje početkom 80-ih godina katastarski uknjižena kao vlasništvo preduzeća“, pojasnio je Musić. On je dodao da su pokrenuli sudski spor da bi vratili spornu parcelu, te napomenuo da Islamska zajednica u Prijedoru potražuje 78 dunuma vakufske zemlje u užem dijelu grada koja im je oduzeta u prošlom sistemu. Prijedorski Medžlis Islamske zajednice uporište u zaštiti groblja u Raškovcu našao je u odredbama važećeg Zakona o građevinskom zemljištu Republike Srpske u kome je navedeno da oduzeta zemlja koja nije privedena planiranim namjenama treba da se vrati prethodnim vlasnicima. Musić je podsjetio da na zemljištu nije izgrađen dječiji vrtić, kao što je bilo planirano prije više od dvadeset godina, te da je od plana odustao tadašnji SIZ za obrazovanje, te da je u dogovoru sa „Ljubijom“ planirana parcela dodjeljena ovom preduzeću. On je dodao da se Medžlis ne slaže ni sa prijedlogom Gradske tržnice da sadašnju „Zelenu pijacu“ izmjesti u neposrednoj blizini muslimanskog groblja u gradskom naselju Pećani. Direktor „Ljubije“ Božo Grbić potvrdio je da je u okviru pripremnih radova preduzeće uputilo zahtjev Islamskoj zajednici za izmještanje nišana sa neaktivnog groblja koje se nalazi u sastavu parcele na kojoj je planirana gradnja stambeno-poslovnog objekta. On je potvrdio da je prvobitno na toj lokacija planirana gradnja vrtića, ali je došlo do izmjena regulacionog plana, te da je procedura za privođenje parcele namjeni pokrenuta još 2001. godine. „Nemamo informacije da je Islamska zajednica pokrenula sudski spor. Sadašnji zakonski propisi o gradskom građevinskom zemljištu omogućavaju mnogima da potegnu pitanje vraćanja imovine“, rekao je Grbić, ne sporeći nikome da dokazuje vlasništvo nad imovinom. On je dodao da „Ljubija“ nastavlja pripreme za izgradnju objekta, te da krajem godine ističe ugovor sa preduzećem „Gradska tržnica“ koga u preduzeću ne namjeravaju produžavati. U „Gradskoj tržnici“ rade na iznalaženju najprihvatljivijeg rješenja za izmještanje „Zelene pijace“ koja je ovom preduzeću godišnje donosila 60 odsto prihoda.

Comments are closed.