Isplaćene zaostale premije za mlijeko

Proizvođač mlijeka u Republici Srpskoj Drago Škundrić iz Prijedora rekao je da su mu isplaćene zaostale premije za mlijeko iz decembra prošle godine i da očekuje da će resorno ministarstvo nastaviti sa redovnom mjesečnom isplatom ovih sredstava. Škundrić je rekao da je zadovoljan cijenom od 0,20 KM po litri mlijeka, ocijenivši da je za velike proizvođače poput njega “možda malo i previsoka“ i da bi bili zadovoljni i cijenom od 0,14 KM do 0,16 KM, za razliku od malih proizvođača koji se u te cijene “ne bi mogli uklopiti“. On je naglasio da na farmi od 150 muznih krava ima visokokvalitetna crno-bijela grla pasmine “holštajn“, uvezena iz Njemačke, od kojih mnoga daju dnevno i do 50 litara mlijeka, navodeći da se dnevno proizvode oko 1 400 litara mlijeka. “Sada imam štalski prosjek od 25,5 litara mlijeka dnevno, što je više od prosjeka mnogih evropskih zemalja“, istakao je Škundrić. Portparol Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS Bojan Kecman izjavio je tokom prošle sedmice da je ovo ministarstvo odobrilo isplatu prvog dijela duga iz decembra prošle godine poljoprivrednim proizvođačima za mlijeko, kao i za premije za priplodne junice, za šta je izdvojeno ukupno 1.147.100 KM. „Uskoro će za decembar 2008. godine biti isplaćen drugi dio premije za mlijeko“, potvrdio je Kecman.

Comments are closed.