Ispravna samo voda u školskom bunaru u Rakelićima

Od 13 bunara u područnim školama u prijedorskoj opštini u kojima su ponovljene analize nakon što je u njima utvrđena zagađenost vode za piće, voda u školskom bunaru u Rakelićima jedino je i hemijski i bakteriološki ispravna. Radi se o bunarima u područnim školama u Čejrecima, Čarakovu, Srednjoj i Gornjoj Marićki, Rakelićima, Gradini, Srednjoj Lamovitoj, Niševićima, Gornjem Petrovom Gaju, Gornjim Garevcima, Petrovom Gaju te u školama u Gornjoj Ravskoj i Šurkovcu. „Hemijske analize potvrdile su da je voda zadovoljavajućeg sastava u pet bunara, a u osam je neispravna“, rekao je član tima za snimanje stanja školskih bunara u prijedorskim područnim školama Stanko Marković. On je naglasio da je dobar podatak da se u hemijski nespravnim vodama nalaze nitriti koji potiču sa površine, dok je samo u školskom bunaru u Gradini utvrđeno prisustvo željeza u vodi, što je posljedica sastava tla na tom području. „Osim Gradine, i bakteriloški i hemijski sastav vode u školskim bunarima moguće je riješiti sanacionim mjerama koje smo predložili, nakon obilaska svih objekata“, naglasio je Marković. U sanacione mjere, između ostalih, spadaju zaštita bunara od ulivanja površinskih voda, ugradnja uređaja za hlorisanje vode, izgradnja novih septičkih jama, zamjena krovova, te nabavljanje kontejnera za škole. Prema ovom programu, za sanaciju bunara u 13 područnih škola biće potrebno oko 250 000 KM. Do ovog iznosa došao je tim koji su činili predstavnici Epidemiološke službe prijedorskog Doma zdravlja, Zavoda za izgradnju grada, opštinske sanitarne inspekcije i škola, koji je na zahtjev Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, početkom marta detaljno snimio stanje školskih bunara i predložio mjere sanacije i intervencije. Osim bunara pomenuta Komisija je u područnim školama snimala i stanje instalacija, septičkih jama, školskih dvorišta i krovova. Uz program sanacionih mjera Ministarstvu prosvjete i kulture RS biće dostavljene i ponovljene analize vode u školskim bunarima koje su samo potvrdile da je neophodno što prije realizovati predloženi program.

Comments are closed.