Izabrani novi/stari direktori u 7 javnih ustanova

Na današnjoj 15. sjednici Skupštine opštine Prijedor odbornici su birali direktore u 7 javnih ustanova naše opštine. Na mjesto direktorice Zdravstvene ustanove Doma Zdravlja Prijedor imenovana je dr. Slavica Popović inače odbornik DNS-a u SO Prijedor. Ona je na ovom mjestu naslijedila dosadašnjeg direktora Mladena Miodragovića. Dušanka Božić, pedagog u Dječijem vrtiću „Radost“ će u naredne 4 godine voditi ovu predškolsku ustanovu umjesto dosadašnje v.d. direktorice Ljubice Babić. U ostalim javnim ustanovama, čiji je osnivač opština, nije bilo promjena na direktorskim mjestima. Na mjestu direktora Zdravstvene ustanove „Gradska apoteka“ ostaje Milan Kubat, „Galeriju 96“ i dalje će voditi Tihomir Ilijašević, dok će na čelu Turističke organizacije Prijedor ostati Amira Ganić. Rade Javorić ostaje direktor Centra za socijalni rad dok Safira Karahodžić ostaje na čelu Centra za prikazivanje filmova. Predsjednica Skupštine opštine Prijedor Azra Pašalić je na samom kraju rasprave o izboru i imenovanju direktora u javnim ustanovama, istakla hvale vrijedan podatak da su od 7 direktorskih pozicija čak 4 pripala ženama. „U ime Komisije za ravnopravnost polova, zahvaljujem se odbornicima, političkim partijama i Komisiji za izbor i imenovanje na ukazanom povjerenju“, rekla je Pašalićeva dodajući da opština Prijedor i na ovaj način pokazuje svoje tolerantno lice.

Comments are closed.