Izvještaj Osnovnog suda za 2008. godinu

Prijedorski Osnovni sud je primio 48 160 predmeta stoji u izvještaju ove ustanove za 2008. godinu. Od toga je riješeno 16 400 dok je ostatak koji se u velikoj mjeri odnosi na komunalne predmete prenesen u ovu godinu. U 2009. godinu je preneseno 31 738 predmeta od čega je polovina komunalnih predmeta a najčešće ne plaćanje RTV takse, potvrdio je predsjednik Osnovnog suda u Prijedoru Duško Milojica i dodao da se ovi predmeti tretiraju kao i svi ostali ali oni oduzimaju mnogo vremena i time usporavaju rad suda. Tokom prošle godine u sudu je radilo 13 redovnih i 1 dodatni sudija kao i 1 stručni saradnik. „Visoki sudski i tužilački savjet pokušava da pronađe rješenje kao u susjednim državama da bi se ubrzala procedura u ovakvim slučajevima i sudije rasteretile“, rekao je Milojica. Najbolji rezultati u 2008. godini postignuti su na prekršajnom referatu dok je na parničnom i krivičnom riješeno više predmeta nego što je primljeno. Došlo je i do zastare određenog broja predmeta iako su sve sudije premašile predviđenu normu. Razlog tome je taj što Osnovni sud u Prijedoru pokriva i opštine Kozarska Dubica i Oštra Luka sa preko 150 000 stanovnika. Da bi se povećao broj riješenih predmeta potrebno je povećati broj sudija, stručnih saradnika i pomoćnog osoblja, istakao je predsjednik suda.

Comments are closed.