Izvještajna skupština opštinskog udruženja penzionera-RS garantuje nivo i redovnost isplate penzija

Predsjednik Udruženja penzionera RS Rade Rakulj izjavio je danas u Prijedoru da prema novom Zakonu o penzijsko-invalidskom osiguranju(PIO), Republika Srpska garantuje dostignuti nivo i redovnost isplate penzija. „Dakle, može se desiti da poslodavci zapadnu u teškoće, ali Republika onda mora porezom djelovati prema Fondu penzijskog osiguranja da obezbijedi penzije. Nije više ničija stimulacija da rano ide u penziju. Neće se od penzije moći živjeti ako se malo radi“, rekao je Rakulj na godišnjoj izvještajnoj skupštini opštinskog udruženja penzionera u Prijedoru. Rakulj je ocijenio da prema novom Zakonu o PIO politika više neće moći da diriguje penzionim sistemom, kao što je to bio slučaj u ranijem periodu. Načelnik opštine Prijedor Marko Pavić podsjetio je da je opština budžetom za ovu godinu predvidjela 220.000 KM za aktivnosti opštinskog udruženja penzionera. „Opština svake godine izdvaja u budžetu određena sredstva koja penzioneri upotrebljavaju za jednokratne pomoći, banjsko liječenje ili druge potrebe ove populacije. Mi ćemo sa tom praksom nastaviti iako to nije naša obaveza, ali je to potreba ljudi koje mi razumijemo“, dodao je Pavić. Predsjednik opštinskog Udruženja penzionera Slobodan Brdar rekao je da je u protekle četiri godine opština izdvojila 1,08 miliona KM za potrebe ovog udruženja, te izrazio nadu da će dobra saradnja biti nastavljena. On je konstatovao da sistemska rješenja za penzionersku populaciju treba tražiti na republičkom nivou. „Zahvaljujući opštinskim sredstvima, jednokratnu novčanu pomoć u protekle četiri godine dobilo je 5.300 najugroženijih prijedorskih penzionera, dok je njih 1.700 upućeno na banjsko-klimatsko liječenje“, naveo je Brdar. Tokom današnje skupštine razmotren je izvještaj o radu i finansijski izvještaj za prošlu godinu, te utvrđen program rada i donesena odluka o raspisivanju izbora za nove organe opštinskog Udruženja penzionera koji će biti održani u septembru. Tome će prethoditi izbori u 23 mjesna udruženja na području opštine Prijedor gdje živi 14.500 penzionera, od koji je 13.000 uključeno u rad Udruženja, a skoro polovina ih je u stanju socijalne potrebe.
SRNA

Comments are closed.