Jačanja zdravstvenog sektora

Predstavnici ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Federacije BiH i Svjetske banke izrazili su zadovoljstvo dinamikom provođenja projekta „Jačanja zdravstvenog sektora“, odnosno jačanja primarne zdravstvene zaštite uvođenjem modela porodične medicine. Viši ekonomista Svjetske banke zadužen za zdravstvene projekte na području zapadnog Balkana Mikele Graniolati, naglašavajući složenost reforme ovog segmenta zdravstva, istakao je da su zadovoljni dosadašnjom implementacijom projekta u oba entiteta BiH koji treba u potpunosti da zaživi do 2010. godine. Ministar zdravlja i socijalne zaštite RS Ranko Škrbić rekao je da su zadovoljni dosadašnjim provođenjem ove reforme u RS, ističući da resorno ministarstvo kontinuirano obilazi opštine sa kojima su potpisani ugovori o implementaciji projekta. „Značajan izazov u provođenju projekta je prepoznavanje potreba lokalne zajednice za ambulantama porodične medicine, kao i registracije stanovništva“, rekao je Škrbić u ponedjeljak na Mrakovici, gdje su predstvanici zdravstvenog sektora i Svjetske banke analizirali dosadašnji učinak u zaživljavanju modela porodične medicine u BiH. Škrbić je najavio da će domovi zdravlja koji nemaju dovoljan broj stanovništa u dogledno vrijeme biti pridruženi većim organizacionim jedinicama i napominjući da se ovaj problem „neće lomiti preko koljena“ nego će se sa rubnim opštinama, gdje je i najviše izražen, napraviti logičan i ekonomičan dogovor. On je podsjetio da Svjetska banka projekat „Jačanje zdravstvenog sektora“ prati finansijskim ugovora koji su potpisani sa dvije vlade i Savjetom ministara BiH, a lokalane zajednice su dužne da obezbjede između 30 do 40 odsto sredstava. Škrbić je rekao da sa Svjetskom bankom rade na prilagođavanju objekata i obezbjeđenju opreme za ambulante porodične medicine, a naredni korak je edukacija timova porodične medicine, odnosno specijalizacija doktora i medicinskih sestara za 650 do 700 timova potrebnih u RS. On je nagovjestio i mogućnost da Svjetska banka učestvuje i u modernizaciji bolnica, odnosno povezivanju primarnog i sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite.
Izvor: Esprit radio

Comments are closed.