Javna rasprava o Nacrtu strategije zapošljavanja RS

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske organizuje u periodu od 15. do 26. marta javnu raspravu o Nacrtu strategije zapošljavanja RS za period od 2010. do 2014. godine. U saopštenju Ministarstva navodi se da će javna rasprava biti održana u šest regionalnih centara RS i to 15. marta u Trebinju, 16. marta u Palama, 17. marta u Bijeljini, 18. marta u Doboju, 19. marta u Prijedoru i 26. marta u Banjaluci. Nacrt strategije zapošljavanja RS za period od 2010. do 2014. godine Vlada RS usvojila je na sjednici održanoj 25. februara ove godine i zadužila Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite RS da organizuje i sprovede javnu raspravu. Nacrt strategije zapošljavanja RS objavljen je i na internet portalu Vlade RS, stranica Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite RS.

Comments are closed.