Javna rasprava o Nacrtu strategije zapošljavanja u Republici Srpskoj

U Prijedoru je u petak održana javna rasprava o Nacrtu strategije zapošljavanja u Republici Srpskoj. Ovaj Nacrt strategije zapošljavanja za period od 2010. do 2014. godine je prvi dokument koji Republika Srpska ima od svog nastajanja, a koji za petogodišnji period utvrđuje politiku zapošljavanja putem strateških ciljeva, rekao je Rajko Kličković, načelnik Odjeljenja za rad i zapošljavanje u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite RS. On je na javnoj raspravi u Prijedoru istakao da se u dokumentu ne pominje broj lica koja će biti zaposlena u planskom periodu, ali postoje jasni strateški ciljevi, postoje indikatori koji se žele postići i postoje obaveze izrade akcionih planova, a i jasno su definisani izvori finansiranja. „To su budžet RS, pretpristupni fondovi, donatorska sredstva, a sve će to biti planirano godišnjim akcionim planovima Vlade RS“, rekao je Kličković i naveo da se očekuje da bi ovaj dokument Narodna skupština mogla usvojiti do kraja maja, te da je Vlada RS u ovoj godini za dvije ciljne kategorije – demobilisane borce i za pripravnike rezervisala 10, odnosno 2 miliona KM. „Ne treba zaboraviti ni sredstva koja idu posredstvom Agencije za mala i srednja preduzeća i Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida, a, naravno, i ono što druga ministarstva iz svog portfelja realizuju u te svrhe“, rekao je Kličković i dodao da je na dosadašnjim javnim raspravama dobijena bezrezervna podrška partnera u socijalnom dijalogu, vladinog i nevladinog sektora, poslodavaca i građana. “Osim podrške, imamo i konkretne primjedbe, a jedna od njih je da bi trebalo akcionim planovima za nerazvijene opštine predvidjeti veća podsticajna sredstva za poslodavce“, istakao je na kraju Kličković.

Comments are closed.