Javna rasprava o nacrtu Zakona o inspekcijama

Nacrtom zakona o inspekcijama Republike Srpske predviđeno je uvođenje nove, inspekcije za hranu, tako da će umjesto sadašnjih 12 postojati 13 inspekcija, rečeno je na javnoj raspravi o ovom Nacrtu koja je održana u Prijedoru. Zoran Mikanović, načelnik Odjeljenja za pravne poslove u Republičkoj upravi za inspekcijske poslove, rekao je da će ova nova inspekcija preuzeti poslove 4 inspekcije – poljoprivredne, veterinarske, sanitarne i tržišne inspekcije. „Iz same te činjenice vidimo da će se ovim skratiti boravak inspektora kod poslodavaca, odnosno kod subjekata kontrole“, rekao je Mikanović. On je naveo da predloženi Nacrt zakona o inspekcijama ima i više drugih novina, a da mu je cilj da ubrza inspekcijski postupak, odnosno sam inspekcijski nadzor. „Smanjiće se i vrijeme koje će inspektori oduzimati u kontrolama kod poslodavaca, a rok za ulaganje žalbe na rješenja inspektora sa sadašnjih 15 na osam dana“, naveo je Mikanović neke od predloženih novina. On je napomenuo da novo zakonsko rješenje ne dira dualni sistem organizacije inspekcija u RS. „Znači, sve inspekcije koje i sada egzistriraju na opštinskom i republičkom nivo, ovaj zakon ne dira i ne ulazi u drugačiju podjelu nadležnosti. Inspekcija za hranu biće i na lokalnom i na republičkom nivou“, rekao je Mikanović. On je napomenuo da je zakon propisao za inspektore da moraju imati visoku stručnu spremu, najmanje tri godine iskustva u struci, položen stručni ispit, što je i od ranije poznato, kao i to da su predviđene prelazne odredbe u slučajevima kada lokalna zajednica nema kvalifikovan kadar. Javna raspava o Nacrtu zakona o inspekcijama RS do sada je provedena u pet regionalnih centara i ovo je šesta posljednja. Do kraja mjeseca biće sumirani prijedlozi, sugestije i mišljenja i prijedlog dostavljen Vladi RS, a očekuje se da bi ovaj zakon mogao biti usvojen u prvoj polovini ove godine.

Comments are closed.